รีเซต

"ไทย-มองโกเลีย" ถกการค้า JTC ตั้งเป้าปี 70 ร้อยล้านดอลลาร์

"ไทย-มองโกเลีย" ถกการค้า JTC ตั้งเป้าปี 70 ร้อยล้านดอลลาร์
TNN ช่อง16
31 สิงหาคม 2565 ( 10:11 )
146
"ไทย-มองโกเลีย" ถกการค้า JTC ตั้งเป้าปี 70 ร้อยล้านดอลลาร์

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มีการเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งมองโกเลีย และเห็นชอบท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – มองโกเลีย ครั้งที่ 1 ซึ่งประเทศมองโกเลียเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2565 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ


โดยร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้ากำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี ประธานมาจากผู้แทนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน 

สำหรับกรอบการหารือในครั้งนี้ ครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติ เช่น 1.การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยไทยขอให้มองโกเลียร่วมผลักดันมูลค่าการค้ารวมระหว่างสองประเทศ ตั้งเป้า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2570 เพื่อให้สอดรับกับแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี (ปี2565 – 2570) ไทย-มองโกเลีย น 5 สาขา ได้แก่ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การเกษตร และความร่วมมือทางวิชาการ

2.ไทยจะผลักดันการจัดทำความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำร่างความตกลงร่วมกัน

3.ไทยเสนอให้ทบทวนอนุสัญญาเพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ร่วมกับมองโกเลีย 

และ4.ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพิจารณาเปิดตลาดนำเข้าสินค้าศักยภาพของแต่ละฝ่าย 

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยไทยจะได้รับประโยชน์ในการนำเข้าแร่ธาตุ เช่น ทองแดง ถ่านหิน ดีบุก ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งมองโกเลียยังเป็นประตูบานใหม่ที่จะต่อยอดสู่ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศยูเรเซียอีกด้วย

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง