เช็กเลย!พื้นที่ไหนเปิดให้ปชช.จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

เช็กเลย!พื้นที่ไหนเปิดให้ปชช.จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
TNN ช่อง16
23 มิถุนายน 2564 ( 11:49 )
105
เช็กเลย!พื้นที่ไหนเปิดให้ปชช.จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

วันนี้ ( 23 มิ.. 64 )จากกรณี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกประกาศ การจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับองค์กรและบริษัทที่ยื่นความประสงค์เข้ามา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง

ภาคองค์กรธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มสูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่

ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 17.42 %

ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80 %

ภาคธุรกิจการเงิน 11.58 %

กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10.82%

ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรรสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่

ภาคกลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100%

ภาคกลุ่มองค์กรการกุศล 100%

ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 82%

ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 81%

องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และยืนยันสถานพยาบาลที่จะให้บริการฉีดวัคซีนแก่องค์กร

โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาคภายใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมลจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป

สำหรับหน่วยงานราชการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มอื่นๆ รวมถึงองค์กร /บริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดเพื่อลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะและความเสี่ยงของกิจกรรมและกิจการ โปรดติดตามประกาศในครั้งต่อไปจากการสำรวจของผู้สื่อข่าวพบว่า องค์การส่วนบริหารท้องถิ่น เขตเทศบาล และ จังหวัดบางพื้นที่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ได้ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊ก ถึงช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.ตรัง เปิดลงทะเบียน 2 ช่องทาง

1. ลงชื่อ  ที่ทำการท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ เช่น เทศบาลอบตในวันจันทร์ 21 มิถุนายน 2564 **(เฉพาะกลุ่ม (1) กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด-ตลาดนัด / ร้านเสริมสวยทั้ง 10 อำเภอ)**

2. ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านการสแกน QR Code แต่ละกลุ่ม

(1) กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด-ตลาดนัด / ร้านเสริมสวยทั้ง 10 อำเภอ

(2) กลุ่มขนส่งสาธารณะ วินมอเตอร์ไซด์ / รถตู้โดยสาร / ตุ๊กตุ๊ก / รถโดยสารประจำทาง / ขนส่งอาหาร

(3)กลุ่มผู้นำท้องถิ่น /ฝ่ายปกครองชรบ. / เจ้าหน้าที่สังกัด อปท.

(4)กลุ่มอาสาสมัคร (อสม./ อพม./ กู้ชีพ-กู้ภัย)

(5)กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา

(6)กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวตรัง และร้านอาหาร

(7)กลุ่มพนักงานธนาคาร

(8)ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์ฉีดวัคซีน

หลังจากนี้จะมีการอนุมัติและจัดสรรผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง

หมายเหตุ

1. เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีภูมิลำเนาในจังหวัดตรัง

3. ไม่เคยลงทะเบียนผ่านแอพ “หมอพร้อม

4. มีคุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมาย

5. หากมีผู้ประสงค์รับวัคซีนจำนวนเกินที่กำหนด รายชื่อจะถูกส่งต่อขอรับการจัดสรรวัคซีนหลักผ่าน ศบค.ตรัง


เขตเมืองพัทยา 

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา เพื่อเข้ารับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ห้อง 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โดยมีมติในที่ประชุมกำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จัดให้มีการแถลงข่าว เวลา 11.00  ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าเมืองพัทยา 

โดยเมืองพัทยาพร้อมเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาได้รับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564  และลงทะเบียนสำหรับประชาชนนอกพื้นที่ ที่อาศัยในเขตเมืองพัทยา ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค เพื่อหยุดเชื้อ เพื่อชาติ สร้างภูมิคุ้มกัน สู้เชื้อร้าย โควิด-19

เทศบาลนครรังสิต

เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์มของเทศบาลนครรังสิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนวัคซีน

อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

มีทะเบียนบ้านในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19ทุกชนิด

วันเวลาเปิดรับลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน วันที่ 21 มิถุนายน 2564  (เวลา10.00.)

ปิดลงทะเบียน วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (เวลา16.00.)

(หรือจนกว่ายอดจองครบจำนวน)

ช่องทางการลงทะเบียน (ลงเพียงช่องทางเดียว)

(1.) ผ่านช่องทางออนไลน์ “สะดวกที่สุด ลดความแออัด

https://forms.gle/6NaFcMevG9CSHchr8

*หลังเข้าหน้าลงทะเบียนแล้ว โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

และข้อมูลสุขภาพ ตามความเป็นจริง 

กดยืนยันการประสงค์ฉีดวัคซีน และกดส่ง

(2.) จุดบริการลงทะเบียน ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น

ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สะดวกลงเอง ไม่ใช่ปัญหา

อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต ชั้น 1

ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ทั้ง 5 แห่ง

*เป็นการอำนวยความสะดวก เพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

*โปรดเตรียมบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

หลังการลงทะเบียน เมื่อข้อมูลเข้าสู่ระบบ และได้วันเวลาการเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางระบบจะมีการส่งsms แจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เรื่องขั้นตอนการลงทะเบียน ขอรับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

ด้วยวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 .องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เปิดรับการลงทะเบียนวัคซีน"ซิโนฟาร์ม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีบริเวณชั้นล่างอาคารสำนักงาน  หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ , เทศบาล หรือ อบตใกล้บ้านท่าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วและห่างไกลจากโควิด-19 ท่านสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้ โดยคลิกมาที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/aBCoKTGnFgU6uf9z7 หรือสแกน QR Code

ข่าวที่เกี่ยวข้อง