รีเซต

พาณิชย์เหนือตอนล่างจัดแสดงสินค้า พร้อมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย เมียนมา ลาว

พาณิชย์เหนือตอนล่างจัดแสดงสินค้า พร้อมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย เมียนมา ลาว
มติชน
26 มกราคม 2565 ( 07:28 )
44
พาณิชย์เหนือตอนล่างจัดแสดงสินค้า พร้อมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย เมียนมา ลาว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซค์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าวงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการของไทย-ลาว-เมียนมา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนในอนาคต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

 

นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านบุคลากร การสร้างอาชีพ การเพิ่มศักยภาพการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคเหนือพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการของตนเองสู่ตลาดการค้าชายแดน – ผ่านแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าจะช่วยสร้างความคึกคักในตลาด เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การค้า และสร้างรายได้ให้กับชุมชน หลังจากที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 มายาวนาน

 

สำหรับงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจชายแดนภาคเหนือ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 60 คูหา , ส่วนเจรจาธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าจาก สปป. ลาว และเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมความบันเทิงตลอดการจัดงาน

 

ทางด้าน นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง และขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านและภาคเหนือ อาทิ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (แม่สอด , เชียงราย) การสร้างรถไฟความเร็วสูง การขยายรถไฟรางคู่ การสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ เป็นต้น ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับการแข่งขันให้ภาคเหนือของประเทศเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าอย่างยั่งยืน

 

โอกาสนี้ จึงได้ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ และผู้ที่สนใจร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดน ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง