รีเซต

คนไทยในแคนาดา กรีนแลนด์ รัสเซีย เตรียมชม สุริยุปราคาวงแหวน วันนี้!

คนไทยในแคนาดา กรีนแลนด์ รัสเซีย เตรียมชม สุริยุปราคาวงแหวน วันนี้!
TeaC
10 มิถุนายน 2564 ( 12:37 )
590
คนไทยในแคนาดา กรีนแลนด์ รัสเซีย เตรียมชม สุริยุปราคาวงแหวน วันนี้!

 

สุริยุปราคาวงแหวน ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่สวยงามวันนี้ 10 มิถุนายน 2564 คนไทยที่อยู่ในแคนาดา กรีนแลนด์ และตอนเหนือของรัสเซีย เตรียมรอชมกันได้เลย ส่วนทวีปอเมริกา ยุโรป และตอนเหนือของเอเชียจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน แต่ประเทศไทย ไม่สามารถสังเกตได้

 

 

สุริยุปราคาวงแหวน เกิดปรากฏการณ์เวลาไหน?

 

สำหรับเวลาการเกิดปรากฏการณ์ อ้างอิงจากตำแหน่งกึ่งกลางคราสบริเวณขั้วโลกเหนือ กรีนแลนด์ ดวงจันทร์เริ่มบดบังดวงอาทิตย์เกิดเป็นสุริยุปราคาบางส่วนเวลา 16:36:21 น. และเกิดคราสวงแหวนเวลา 17:39:58 - 17:43:49 น. รวมเวลาเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนนาน 3 นาที 51 วินาที หลังจากนั้นดวงจันทร์ค่อย ๆ เคลื่อนออกจากดวงอาทิตย์เกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนอีกครั้ง ก่อนจะสิ้นสุดปรากฏการณ์ทั้งหมดเวลา 18:48:55 น. ตามเวลาประเทศไทย

 

 ประเทศไทย สังเกตการณ์ไม่ได้ แต่รับชมถ่ายทอดสดที่นี่

 


แม้ประเทศไทยจะไม่สามารถสังเกตการณ์ได้ แต่สามารถรับชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=7S6dhT1voAo เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

รู้จัก! สุริยุปราคา ธรรมชาติที่สวยงาม

 

 

สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน มีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง ในจำนวนนี้อาจไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงเลยแม้แต่ครั้งเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน 2 ครั้ง โอกาสที่จะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงสำหรับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งบนพื้นโลกนั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากสุริยุปราคาเต็มดวงแต่ละครั้งจะเกิดในบริเวณแคบ ๆ ภายในแถบที่เงามืดของดวงจันทร์พาดผ่านเท่านั้น 

 

 

ทั้งนี้ สุริยุปราคาเต็มดวงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงาม น่าตื่นเต้น และสร้างความประทับใจแก่คนที่ได้ชม ผู้คนจำนวนมากต่างพากันเดินทางไปยังดินแดนอันห่างไกลเพื่อคอยเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์นี้ สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2542 ที่เห็นได้ในทวีปยุโรป ทำให้สาธารณชนหันมาสนใจสุริยุปราคาเพิ่มขึ้นมาก สังเกตได้จากจำนวนประชาชนที่เดินทางไปเฝ้าสังเกตสุริยุปราคาวงแหวนใน พ.ศ. 2548 และสุริยุปราคาเต็มดวงใน พ.ศ. 2549 สุริยุปราคาครั้งที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ คือสุริยุปราคาวงแหวนเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552 สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และสุริยุปราคาบางส่วนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

ขณะที่ สุริยุปราคาวงแหวน คือ สุริยุปราคาที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากในขณะเกิดสุริยุปราคา ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ไม่เต็มดวง คนบนโลกจะมองเห็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ปรากฏออกมาให้เห็นโดยรอบ ลักษณะคล้ายวงแหวน ซึ่งครั้งนี้ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ประมาณร้อยละ 94.4 ของพื้นที่

 

การชม : เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ 

 

 

สุริยุปราคา มี 4 ชนิด  • สุริยุปราคาเต็มดวง (total eclipse) : ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์หมดทั้งดวง
  • สุริยุปราคาบางส่วน (partial eclipse) : มีเพียงบางส่วนของดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ถูกบัง
  • สุริยุปราคาวงแหวน (annular eclipse) : ดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงแหวน เกิดเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลจากโลก ดวงจันทร์จึงปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์
  • สุริยุปราคาผสม (hybrid eclipse) : ความโค้งของโลกทำให้สุริยุปราคาคราวเดียวกันกลายเป็นแบบผสมได้ คือ บางส่วนของแนวคราสเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง ที่เหลือเห็นสุริยุปราคาวงแหวน บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่า

 

 

โดย สุริยุปราคาจัดเป็นอุปราคาประเภทหนึ่ง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ การที่ขนาดของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เกือบจะเท่ากันถือเป็นเหตุบังเอิญ ดวงอาทิตย์มีระยะห่างเฉลี่ยจากโลกไกลกว่าดวงจันทร์ประมาณ 400 เท่า และเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ก็ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ประมาณ 400 เท่า ตัวเลขทั้งสองนี้ซึ่งไม่ต่างกันมาก ทำให้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มีขนาดใกล้เคียงกันเมื่อมองจากโลก คือปรากฏด้วยขนาดเชิงมุมราว 0.5 องศา

 

 

วงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นวงรีเช่นเดียวกันกับวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์จึงไม่คงที่ อัตราส่วนระหว่างขนาดปรากฏของดวงจันทร์ต่อดวงอาทิตย์ขณะเกิดคราส เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าสุริยุปราคาอาจเป็นชนิดใด ถ้าคราสเกิดขึ้นระหว่างที่ดวงจันทร์อยู่บริเวณจุดใกล้โลกที่สุด (perigee) อาจทำให้เป็นสุริยุปราคาเต็มดวง เพราะดวงจันทร์จะมีขนาดปรากฏใหญ่มากพอที่จะบดบังผิวสว่างของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโฟโตสเฟียร์ได้ทั้งหมด ตัวเลขอัตราส่วนนี้จึงมากกว่า 1 แต่ในทางกลับกัน หากเกิดคราสขณะที่ดวงจันทร์อยู่บริเวณจุดไกลโลกที่สุด (apogee) คราสครั้งนั้นอาจเป็นสุริยุปราคาวงแหวน เพราะดวงจันทร์จะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ อัตราส่วนนี้จึงมีค่าน้อยกว่า 1 สุริยุปราคาวงแหวนเกิดได้บ่อยกว่าสุริยุปราคาเต็มดวง เพราะโดยเฉลี่ยแล้วดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากเกินกว่าจะบดบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด

 

 

สุริยุปราคา กับ โหราศาสตร์ เชื่อมโยงกันอย่างไร ?

 

อีกหนึ่งความเชื่อเมื่อดาราศาสตร์กับโหรราศาสตร์ เชื่อมโยงกัน โดยเราจะรู้กันว่าการเกิดปรากฎการณ์บนท้องฟ้า ทางดาราศาสตร์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่สวยงาม แต่หากข้ามมาทางโหราศาสตร์ วันนี้ยังเป็นวันพระจันทร์ใหม่ หรือ นิวมูน หรือวันขอเงินพระจันทร์ โดยหลายคนจะนิยมต้อนรับกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ หรือใบเก่า แต่ไม่ชำรุด สีที่ดี สีที่ถูกโฉลกต้องตามวันเกิด นำมาปัดฝุ่น จัดเรียงแบงก์อย่างดี พร้อมสวดคาถา และตบกระเป๋า เพื่อเรียกทรัพย์และโชคลาภ ใครที่นอกกจากรอชมความสวยงามของสุริยุปราคา แล้ว ก็อย่าลืม ท่องเลย! 'อ.คฑา ชินบัญชร' เผยเคล็ดลับ-คาถา 'วันขอเงินพระจันทร์' 10 มิ.ย. นี้

 

 

ข้อมูล :

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง