TrueID

ยล 'นาขั้นบันได' เกลียวคลื่นบนบกในกว่างซี

ยล 'นาขั้นบันได' เกลียวคลื่นบนบกในกว่างซี
Xinhua Thai
8 ธันวาคม 2564 ( 12:24 )
16
ยล 'นาขั้นบันได' เกลียวคลื่นบนบกในกว่างซี

หรงสุ่ย, 8 ธ.ค. (ซินหัว) - ชวนชมทิวทัศน์นาขั้นบันไดทอดตัวลดหลั่นเป็นเชิงชั้นหยักโค้งดุจเกลียวคลื่นในตำบลอันไท่ อำเภอปกครองตนเองหรงสุ่ย กลุ่มชาติพันธุ์เหมียว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน

 

(บันทึกภาพวันที่ 7 ธ.ค. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง