รีเซต

หอการค้าไทย ยื่นข้อเสนอต่อ"รมว.ท่องเที่ยวฯ" ช่วยเหลือผู้ประกอบการกระทบ โควิด-19

หอการค้าไทย ยื่นข้อเสนอต่อ"รมว.ท่องเที่ยวฯ" ช่วยเหลือผู้ประกอบการกระทบ โควิด-19
TNN ช่อง16
29 มกราคม 2564 ( 17:19 )
49
หอการค้าไทย ยื่นข้อเสนอต่อ"รมว.ท่องเที่ยวฯ" ช่วยเหลือผู้ประกอบการกระทบ โควิด-19

วันนี้(29ม.ค64)นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศเปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการเข้าพบนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือความร่วมมือและนำเสนอประเด็นต่างๆของภาคเอกชนต่อการผลักดันเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19โดยมีข้อเสนอประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

1 การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพสูงด้วย WellnessTourism โดยขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯพิจารณาใช้ HappyModel : อารมณ์ดีมีความสุข(กินดี/อยู่ดี/ออกกำลังกายดี/แบ่งปันสิ่งดีๆ)เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะสอดคล้องกับ นโยบายWhiteTourism ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนโยบาย BCG(Bio Economy / Circular Economy / Green Economy)สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยขอให้มีการสื่อสารทั่วถึงและชัดเจน

2 ผลักดันPlatformTAGTHAi ให้เป็นPlatformหลักของชาติโดย PlatformTAGTHAi
เป็นแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกสหรับการท่องเที่ยวแบบครบวงจรทั้งการหาข้อมูล


การวางแผนการเดินทางการจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินรวมถึงอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า48หน่วยงานจึงขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯผลักดัน แอป TAGTHAiให้เป็นPlatformหลักของชาติที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวซึ่งกระทรวงฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการใช้PlatformTAGTHAi โดยจะให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหันมาใช้กันอย่างแพร่หลายและเป้าหมายในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มCLMVและอาเซียนนอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงแอปTAGTHAiกับแอปของกระทรวงฯเพื่อขยายฐานข้อมูลให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

3 การช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกและผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19ที่ต้องการความช่วยเหลือมาตรการสินเชื่อ(Softloan) จากภาครัฐในด้านการสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้าง(Co-payment)เพื่อรักษาการจ้างงานเดิม

และขอมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(Softloan) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจหรือปลอดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย และมาตรการอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือทั้งนี้ จากการสำรวจร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยระหว่างวันที่ 15-18มกราคม2564มีผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศตอบแบบสำรวจจำนวน 1,820แห่งและจะได้รวบรวมเสนอต่อรองนายกฯ(นายสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีเชาว์)เพื่อเสนอให้ภาครัฐกำหนดมาตรการเร่งด่วนในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งในเรื่องนี้ ทางกระทรวงฯได้มีการส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยได้มีการพิจารณาให้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เร่งหามาตรการในการเยียวยาคาดว่าเร็ว ๆ นี้ จะมีมาตรการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือ

4 ข้อกำหนดการเดินทางระหว่างประเทศเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19ขอให้มีแนวทางการกำหนดให้มีการระบุในPassportว่าผู้เดินทางมีการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19แล้วหรือ
มีภูมิคุ้มกันCOVID-19แล้วซึ่งกระทรวงฯ รับทราบข้อเสนอและขอให้มีการสื่อสารกันอย่างชัดเจน

5การเพิ่มหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้มากขึ้นปัจจุบันกรมการท่องเที่ยว
มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย5ประเภท56มาตรฐานแต่มีหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานเพียง
13
หน่วยตรวจซึ่งหากต้องการขับเคลื่อนให้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ยอมรับและมีผู้เข้าสู่ระบบมาตรฐานโดยสมัครใจมากขึ้นการเพิ่มหน่วยตรวจรับรองที่มีประสิทธิภาพก็เป็นแนวทางที่เหมาะสมโดยต้องคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยตรวจรับรองที่จะเพิ่มขึ้นจึงควรตั้งเป้าหมายเพิ่มหน่วยตรวจและดำเนินการคัดสรรและรับรองหน่วยตรวจที่มีคุณภาพให้ได้ตามที่ต้องการเปิดโอกาสให้องค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมสามารถสมัครขอรับรองเป็นหน่วยตรวจเพิ่มขึ้นได้

ซึ่งทางกระทรวงฯเห็นด้วยกับข้อเสนอของหอการค้าไทยโดยกระทรวงฯมีนโยบายที่จะเพิ่มหน่วยรับรองมาตรฐานอยู่แล้วนอกจากนี้ กระทรวงฯยังรับข้อเสนอที่จะให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยรับรองฯ
โดยจะรับไปดำเนินการร่วมกับกรมการท่องเที่ยวต่อไป

6 การยืดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากสถานการณ์ COVID-19การขอต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์กรณี “หมดอายุ” ต้องผ่านการอบรมใหม่ในช่วง COVID-19มัคคุเทศก์ส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเมื่อใบอนุญาตหมดอายุลงจึงไม่ได้ไปดำเนินการยื่นต่ออายุดังนั้น ขอยืดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ที่หมดอายุลงในปี 2562เป็นต้นมาโดยขอยืดระยะเวลาต่ออายุไปจนถึงสิ้นปี2564กระทรวงฯรับข้อเสนอนี้เพื่อไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง