รีเซต

ขั้นตอน “ออมเงินกับ กอช.” สำหรับอาชีพอิสระ ลาออกจากงาน ออมขั้นต่ำ 50 บาท รัฐให้เพิ่มสูงสุด 1,200 บาทต่อปี

ขั้นตอน “ออมเงินกับ กอช.” สำหรับอาชีพอิสระ ลาออกจากงาน ออมขั้นต่ำ 50 บาท รัฐให้เพิ่มสูงสุด 1,200 บาทต่อปี
Ingonn
28 กันยายน 2564 ( 09:46 )
233
ขั้นตอน “ออมเงินกับ กอช.” สำหรับอาชีพอิสระ ลาออกจากงาน ออมขั้นต่ำ 50 บาท รัฐให้เพิ่มสูงสุด 1,200 บาทต่อปี

ลข่าวดีของผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประชาชนที่ลาออกจากการทำงานประจำ ที่เคยได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน เมื่อออกจากระบบการทำงาน ไม่มีสวัสดิการใดๆ สมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. ได้ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อรับสวัสดิการด้านบำนาญยามเกษียณกับ กอช. โดยขั้นตอนการสมัครและเงื่อนไขไม่ยุ่งยาก TrueID ได้รวบรวมรายละเอียดมาไว้ให้แล้ว

 

 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คือ กองทุนการออมเพื่อบำนาญโดยสมัครใจที่จัดตั้ง ตาม พ.ร.บ. เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคน เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครและส่งเงินออมกับ กอช. จะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ขาย ชาวไร่ชาวนา คนขับรถแท็กซี่ พี่วินมอเตอร์ไซค์ ก็สมัครออมเงินได้ โดบตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่แอปฯ “กอช.” สามารถเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุด 100% นอกจากนั้นเงินออมสะสมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนอีกด้วย

 

 

 

ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิก กอช.


1.ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิก กอช.


2.อายุ 15 - 60 ปี


3.สัญชาติไทย


4.ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการ


5.บำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ


6.ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1

 

 

 

ช่องทางการสมัคร ส่งเงินออมสะสม และตรวจสอบสิทธิออมเงิน กอช.


1.เว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) https://eservice.nsf.or.th/

 


2.แอปพลิเคชัน “กอช.”

 


3.หน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. ใกล้บ้าน เช่น ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ  สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน

 


4.ธนาคารที่เข้าร่วม เช่น ธนาคารออมสิน , ธ.ก.ส. , ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

 


5.เคาน์เตอร์เซอร์วิส

 


6.ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วม เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี

 


7.ตู้บุญเติม

 


8.ไปรษณีย์ไทย

 


9.เครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร “ออมเงินกับ กอช.”


1.ติดต่อสมัครหักบัญชีเงินฝากเอกสารที่ใช้ สมุดบัญชีเงินฝาก สำเนาบัตรประชาชนสมาชิก สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัญชี มีสมุดบัญชีธนาคารหน่วยรับอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

 


2.กรอกแบบคำขอหักบัญชีเงินฝาก ขั้นต่ำ 50 บาท/เดือน

 


3.ธนาคารทำการหักบัญชีเงินฝากของสมาชิก ส่งเป็นเงินสะสมเข้า กอช. ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

 

 

 

ช่วงอายุ และการออมเงินกับ กอช.


ช่วงอายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบเงินเพิ่มให้สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อปี 

 


ช่วงอายุมากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบเงินเพิ่มให้สูงสุดไม่เกิน 960 บาทต่อปี

 


ช่วงอายุมากกว่า 50 – 60 ปี รัฐสมทบเงินเพิ่มให้สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

 

 

 

สิทธิประโยชน์จากการออมเงินกับ กอช.


1.เงินออมสะสมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

 


2.รับเงินบำนาญจาก กอช. เมื่ออายุครบ 60 ปี

 


3.รับบำเหน็จบำนาญจากการทำงานในระบบ เมื่ออายุครบ 60 ปี กรณีเข้าสู่การทำงานในระบบ และไม่ได้ส่งเงินออมต่อ แต่ยังเป็นสมาชิก กอช. อยู่

 


4.รัฐค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุน

 


5.กรณีทุพพลภาพ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้ จากประกันสังคม กรณีเป็นผู้ประกันตน ม.40 (1)

 


6.ค่าทำศพ จากประกันสังคม กรณีเป็นผู้ประกันตน ม.40 (1)

 


7.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีเป็นผู้ประกันตน ม.40 (1)

 

 

 

การรับเงินคืน ของสมาชิก กอช.


1.อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ รับเงินดำรงชีพ รับเงินบำนาญรายเดือน


เมื่อสมาชิกออมเงินใกล้ครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ กอช. จะมีจดหมายแจ้งล่วงหน้าไปยังที่อยู่ เพื่อให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ช่องทางในการรับเงินคืนผ่านช่องทางธนาคารหรือไปรษณีย์ธนาณัติ ทั้งนี้เงินบำนาญที่สมาชิกจะได้รับทั้งหมดเมื่ออายุครบ 60 ปี จากเงินออมสะสม และผลตอบแทนการลงทุน จ่ายคืนเป็นรายเดือนให้กับสมาชิก

 

 

รับเงิน 2 ช่องทาง ดังนี้


- รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร


- รับเงินผ่านไปรษณีย์ธนาณัติ

 

 

 

2.กรณีสมาชิกเสียชีวิต ในระหว่างการออมหรือหลังอายุ 60 ปี 


ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินออมทุกส่วนของสมาชิกคืนทั้งหมด เมื่อ กอช.ได้รับเอกสารขอรับเงินคืน และใบมรณบัตร ช่องทางที่ขอรับเงิน โดยจ่ายคืนให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม


- สำเนาใบมรณะบัตร (สมาชิก)


- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับผลประโยชน์)


- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส)


- สำเนาใบสูติบัตร หรือ แบบฟอร์มกอช. 06 + ทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นบุตร)


- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

 

 

รับเงิน 2 ช่องทาง ดังนี้


- รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร


- รับเงินผ่านไปรษณีย์ธนาณัติ

 

 


ทั้งนี้ ผู้สมัครสมาชิก กอช. ควรระบุผู้รับผลประโยชน์ในการสมัครในครั้งแรก สมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยระบุรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ หรือประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ สามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. กรุงไทย ออมสิน ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกด้วยตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th และสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

 

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

 

 

 

 

ข้อมูลจาก กอช.

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง