14 กลุ่มอาชีพที่ยกเว้นตามประกาศ "เคอร์ฟิว"

14 กลุ่มอาชีพที่ยกเว้นตามประกาศ "เคอร์ฟิว"
TNN ช่อง16
2 เมษายน 2563 ( 18:35 )
272
14 กลุ่มอาชีพที่ยกเว้นตามประกาศ "เคอร์ฟิว"

วันนี้ (2 เม.ย.63) จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) โดยออกข้อกำหนดเพิ่มเติม ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.63 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศดังกล่าว โดยมีข้อยกเว้นบุคคลที่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

1.ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์

2.ผู้ปฏิบัติงานด้านการธนาคาร

3.ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

4.ผู้ปฏิบัติงานด้านผลผลิตการเกษตร

5.ผู้ปฏิบัติงานด้านยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

6.ผู้ปฏิบัติงานด้านหนังสือพิมพ์

7.ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

8.ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์

9.ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก

10.ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

11.ผู้ปฏิบัติงานที่มีการเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ

12.ผู้ที่เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง

13.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ

14.ผู้ที่มีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง