รีเซต

ชมภาพ 'โครงการชลประทานโบราณ' เริ่มผันน้ำตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฉิน

ชมภาพ 'โครงการชลประทานโบราณ' เริ่มผันน้ำตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฉิน
Xinhua
27 กันยายน 2566 ( 20:45 )
23
ชมภาพ 'โครงการชลประทานโบราณ' เริ่มผันน้ำตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฉิน

ปาเยี่ยนน่าวเอ่อร์, 27 ก.ย. (ซินหัว) -- พื้นที่ชลประทานเหอเท่า ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองปาเยี่ยนน่าวเอ่อร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน ผันน้ำจากแม่น้ำเหลืองเพื่อการชลประทานมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน  (221-206 ปีก่อนคริสต์ศักราช) โดยพื้นที่ชลประทานฯ ปัจจุบันมีขนาด 11.54 ล้านหมู่ (ราว 4.8 ล้านไร่)โครงการชลประทานอายุ 2,200 ปีแห่งนี้ ซึ่งถูกจัดเป็นโครงสร้างชลประทานมรดกโลกในปี 2019 ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อจัดส่งน้ำจากแม่น้ำเหลืองลงสู่แปลงเพาะปลูก โดยในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตธัญพืชและน้ำมันที่สำคัญที่สุดของจีน พื้นที่นี้ให้ผลผลิตธัญพืชเฉลี่ยมากกว่า 3 พันล้านกิโลกรัมต่อปี ตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาช่วงไม่กี่ปีมานี้ ปาเยี่ยนน่าวเอ่อร์ได้สำรวจแนวทางการสร้างความทันสมัย การเปลี่ยนผ่านด้านการประหยัดน้ำ และการกำกับดูแลทางนิเวศของพื้นที่ชลประทานเหอเท่า อีกทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงการจัดการของพื้นที่ชลประทานฯ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความพยายามเหล่านี้ทำให้พื้นที่ชลประทานฯ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง