รีเซต

เช็กที่นี่ เพิ่มความคุ้มครองลูกจ้าง 11 เรื่อง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตามกฎหมาย

เช็กที่นี่ เพิ่มความคุ้มครองลูกจ้าง 11 เรื่อง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตามกฎหมาย
TNN ช่อง16
5 พฤษภาคม 2567 ( 09:18 )
25
เช็กที่นี่ เพิ่มความคุ้มครองลูกจ้าง 11 เรื่อง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตามกฎหมาย

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นอีกกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งผลักดันมาตรการ ส่งเสริมแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน

 

รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ได้ผลักดันการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2567) ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 เมษายน 2567 มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการคุ้มครองให้กับลูกจ้างซึ่งทำงานบ้าน 11 เรื่อง ได้แก่ 


1. มีเวลาทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน 

2. มีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

3. มีสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น 

4. ห้ามลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำงานเวลา 22.00 – 06.00 น. ทำล่วงเวลา หรือวันหยุด 

5. ลูกจ้างหญิงลาคลอดได้ 98 วัน 

6. ห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์ 

7. ให้นายจ้างแจ้งการใช้แรงงานเด็ก 

8. ลูกจ้างเด็กมีสิทธิฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้าง 30 วัน 

9. ลูกจ้างหญิงได้รับค่าจ้างลาคลอด 45 วัน 

10. ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

11. ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

 

ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในทุกภาคส่วน ให้แรงงานทุกกลุ่ม ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมและสอดคล้องตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง สนับสนุนให้ กฎ ระเบียบ ช่วยดูแลคุ้มครองแรงงาน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ด้วยตระหนักดีว่า แรงงานทุกคนคือกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง