บขส. จัดโปรโมชันพิเศษ ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ลดค่าโดยสาร 20%

บขส. จัดโปรโมชันพิเศษ ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ลดค่าโดยสาร 20%
ข่าวสด
14 กันยายน 2564 ( 02:01 )
10
บขส. จัดโปรโมชันพิเศษ ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ลดค่าโดยสาร 20%

บขส. จัดโปรโมชันพิเศษ ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ลดค่าโดยสาร 20% ให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสาร โดยผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีน

 

 

13 ก.ย. 2564 - นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า บขส. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เพียงพอ ที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และทำให้คนไทยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

 

 

โดย บขส. ได้จัดโครงการ "บขส. วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19 ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ลด 20% ระหว่างวันที่ 3 ก.ย. - 31 ต.ค. 2564 โดยมอบส่วนลดพิเศษ 20% เฉพาะค่าโดยสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียม ให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. ที่ได้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ดังนี้

 

 

1. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม ครบ 2 เข็ม

 

 

2 . สามารถซื้อตั๋วโดยสาร 1 สิทธิ์ ต่อที่นั่ง ต่อ 1 เที่ยว (ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

 

 

3. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้เดินทางที่มีหลักฐานใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 แบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate)

 

 

4. สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 31 ต.ค. เท่านั้น และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด

 

 

5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือคืนตั๋วโดยสารได้ทุกเส้นทาง และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ได้

 

 

6. ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร และที่ทำการสถานีเดินรถของ บขส. เท่านั้น

 

 

 

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง