สภาอุตฯ ชู 3 กลยุทธ์ มุ่งอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคดิจิทัล ดันสินค้า 'เมด อิน ไทยแลนด์' รองรับเปิดประเทศ

สภาอุตฯ ชู 3 กลยุทธ์ มุ่งอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคดิจิทัล ดันสินค้า 'เมด อิน ไทยแลนด์' รองรับเปิดประเทศ
มติชน
27 กันยายน 2564 ( 13:31 )
12
สภาอุตฯ ชู 3 กลยุทธ์ มุ่งอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคดิจิทัล ดันสินค้า 'เมด อิน ไทยแลนด์' รองรับเปิดประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดแผนนำพาสมาชิกและผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ภายในงานประชุมสามัญประจำปี 2564 ของ ส.อ.ท. ว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา ส.อ.ท. ได้ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจผู้ประกอบการ รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะองค์กรหลักภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มีภารกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ให้แนวคิดแก่สมาชิกถึงเวลาต้องกล้าเปลี่ยน

 

 

โดยเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ตลาด เปลี่ยนรูปแบบสู่ดิจิทัลมากขึ้น ยุคใหม่ต้องคิดให้ต่าง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย ด้านการตลาด วางกลยุทธ์ 3 แนวทาง คือ การเข้าสู่ระบบออนไลน์ (Go Online) การก้าวออกไปเชื่อมโยงทั่วโลก (Go Global) และการเข้าถึงโครงการภาครัฐ (Go Government) สนับสนุนทั้งองค์ความรู้ ช่องทาง เครื่องมือ และเงินทุน โดยชูโครงการเมด อิน ไทยแลนด์(Made in Thailand) เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่ง ส.อ.ท.เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย FTI Expo ผลักดันสินค้าเมด อิน ไทยแลนด์ รองรับเปิดประเทศ

 

 

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า ด้านการเงิน ส.อ.ท.ยังคงส่งเสริมสมาชิกให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น เน้น 2 แนวทางคือการผลักดันสินเชื่อรูปแบบซัพพลาย เช่น สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจหรือสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า(Supply Chain Financing) และการระดมทุนในตลาดทุนสำหรับธุรกิจและเอสเอ็มอี การส่งเสริมสมาชิกให้สามารถนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม, การสร้างทักษะใหม่และการยกระดับทักษะการทำงานของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสรรหาบุคลากรให้ตรงอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีมากถึง 80 หลักสูตรเฉพาะทาง รวมถึงการยกระดับธุรกิจด้วยดิจิตอลทรานฟอร์มเมชั่น

 

 

“ความสำเร็จจากการที่ ส.อ.ท. สามารถเป็นผู้กำหนดมาตรฐานขั้นสูงของบางผลิตภัณฑ์ได้เองแล้ว ที่สำคัญยังคงส่งเสริมความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นบริการเพื่อสมาชิก ส.อ.ท. โดยในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 นี้ สมาชิกสามารถนำเครื่องมือหรือบริการไปปรับใช้กับธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้” นายสุพันธุ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง