รีเซต

รู้ได้อย่างไร ‘ตนเองมีภาวะลองโควิด’ อาจมีอาการ 8 นี้

รู้ได้อย่างไร ‘ตนเองมีภาวะลองโควิด’  อาจมีอาการ 8 นี้
TNN ช่อง16
23 กันยายน 2565 ( 10:27 )
20
รู้ได้อย่างไร ‘ตนเองมีภาวะลองโควิด’  อาจมีอาการ 8 นี้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หลังจากรักษาหายแล้ว เกิดภาวะ “ลองโควิด” หลังติดโควิด จะรู้ได้อย่างไร

 “ภาวะลองโควิด” อาจมีอาการได้ ดังนี้

1. ไอ 

2. มีไข้ 

3. ปวดศีรษะ

4. การรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลง 

5. เจ็บหน้าอก 

6. หายใจไม่อิ่ม 

7. เหนื่อยล้า 

8. ท้องเสีย 

สาเหตุของ “ภาวะลองโควิด” 

อาการเหล่านี้เกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง บางรายอาจมีอาการทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล สมาธิสั้นลง หรือซึมเศร้าร่วมด้วย สำหรับผู้มีอาการดังกล่าวควรเข้ารับบริการขอคำแนะนำ ประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อคัดกรองและวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อหาสาเหตุ ให้การดูแลรักษาที่เหมาะสม และเพื่อค้นหาโรคอื่นๆ

วิธีการใช้สิทธิรักษา “ภาวะลองโควิด” 

- สิทธิบัตรทอง (สิทธิ30บาท) สิทธิสปสช. หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทุกแห่ง เช่นโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ

- สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ไปสถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง 

- สิทธิประกันสังคม ไปโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเลือกไว้ในระบบประกันสังคมทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม 1506/ประกันสังคมเขตพื้นที่ 

- สิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง ไปสถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-2706400

-  แรงงานต่างด้าว/สิทธิอื่น เช่น ครูเอกชน หน่วยงานรัฐอื่น ติดต่อสถานพยาบาลภาครัฐใกล้บ้าน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ใน กทม. ที่หายป่วยมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง ดังนี้

1.โรงพยาบาลกลาง

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ คลินิกประกันสุขภาพ

2. โรงพยาบาลตากสิน

ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ARI Clinic

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.ณ คลินิกอายุรกรรม

4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ คลินิกอายุรกรรม

5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ คลินิกอายุรกรรม

6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. ณ คลินิกอายุรกรรม

7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ARI Clinic

8. โรงพยาบาลสิรินธร

ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น. ณ คลินิกวัณโรค

9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ทุกวันพุธ 13.00-16.00 น. ณ คลินิกผู้ป่วยนอก 

โดยนัดหมายรับบริการของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และเตรียมขยายช่องทางให้บริการตรวจรักษาผ่านระบบ telemedicine ในแอปพลิเคชัน "หมอ กทม." เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กทม. ผ่านการเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

ข้อมูลจาก  : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ภาพจาก  :  AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง