รีเซต

ตลท.แจงหุ้น MGI ไม่ไดรับอนุญาตทำชอร์ตเซล-มีโปรแกรมเทรดเพียง 2%

ตลท.แจงหุ้น MGI ไม่ไดรับอนุญาตทำชอร์ตเซล-มีโปรแกรมเทรดเพียง 2%
ทันหุ้น
4 มีนาคม 2567 ( 10:36 )
10
ตลท.แจงหุ้น MGI ไม่ไดรับอนุญาตทำชอร์ตเซล-มีโปรแกรมเทรดเพียง 2%

#ตลท.#ทันหุ้น -ตลท.แจ้งข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวจากผู้บริหาร MGI ระบุมีการทำ naked short selling โดยใช้ Robot trading ในการซื้อขายหุ้น MGI   แจงหุ้นMGI ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำชอร์ตเซล -มีโปรแกรมเทรดประมาณ 2%

 

ตามที่ปรากฏข่าวการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร MGI ในหลายสื่อ เนื้อหาระบุว่า มีการทำ Naked short selling โดยใช้ Robot trading และมีการเข้ามาแอบแฝงเก็บหุ้นผ่าน NVDR ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 นั้น 


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนเข้าซื้อขาย MGI ดังนี้

 

1. MGI เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำ short selling: โดยหลักการหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นหลักทรัพย์มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงเท่านั้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน SET website

 

2. การซื้อขายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567 (ราคาปิด MGI อยู่ที่ -30.27% และ +6.59% ตามลำดับ) พบว่า

· เป็นการซื้อขายของผู้ลงทุนรายย่อยประมาณ 98% ในขณะที่ซื้อขายด้วย Program trading มีประมาณ 2% ซึ่งมีหุ้นในจำนวนเพียงพอก่อนขาย ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายของ Program trading ตั้งแต่เข้าซื้อขายวันแรก – 1 มีนาคม 2567 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ อยู่ที่ประมาณ 3%

 

· ผู้ลงทุนไทยที่ซื้อขายผ่าน Thai NVDR อยู่ที่ 2.8% โดยจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (9 มกราคม 2567) ผู้ถือผ่าน Thai NVDR รายใหญ่ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ MGI (สามารถทราบรายชื่อผู้ถือ Thai NVDR ได้จาก SET website)

 

· สภาพการซื้อขายมีความผันผวน และเก็งกำไรสูง โดยมีราคาเกินกว่าปัจจัยพื้นฐาน และไม่พบ Material information สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

o P/E และ P/BV ที่ 85.41 และ 22.40 เท่า ตามลำดับ

o อัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนมือที่แสดงภาวะการเก็งกำไร อยู่ที่ประมาณวันละ 7% (ในขณะที่ mai อยู่ที่ 0.25%)

o สารสนเทศที่แจ้งเพิ่มเติมในวันที่ 1 และ 4 มีนาคม 2567 เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ที่ได้เปิดเผยลักษณะธุรกิจดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) แล้ว

 

ปัจจุบัน MGI เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับสูงสุด ดังนั้นหากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไม่สอดรับกับพื้นฐานและเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ MGI จะถูกพักการซื้อขายเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นเมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย จะยังคงห้าม Net settlement ห้ามนำเป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น เป็นเวลา 3 สัปดาห์ นับแต่วันที่ประกาศใหม่ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดใช้กับทุกหลักทรัพย์ที่มีสภาพผิดปกติ

 

หมายเหตุ :  มาตรการกำกับการซื้อขายให้สมาชิกดำเนินการ

ระดับ 1: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance(ซื้อด้วยเงินสด 100%)

ระดับ 2: ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

ระดับ 3: หยุดพักการซื้อขาย 1 วัน ในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง