รีเซต

'สงขลา' พร้อมโชว์เคส '2 ทศวรรษ โอทอป ภาคใต้' ดึงเครือข่าย 14 จว. ร่วมเดินหน้า

'สงขลา' พร้อมโชว์เคส '2 ทศวรรษ โอทอป ภาคใต้' ดึงเครือข่าย 14 จว. ร่วมเดินหน้า
มติชน
30 พฤศจิกายน 2563 ( 13:18 )
66
'สงขลา' พร้อมโชว์เคส '2 ทศวรรษ โอทอป ภาคใต้' ดึงเครือข่าย 14 จว. ร่วมเดินหน้า

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการจัดการ Showcase และขับเคลื่อนงาน ภายใต้ชื่อ “2 ทศวรรษ OTOP ภาคใต้” โดยมี นายสวัสดิ์ มีแต้ม อดีตพัฒนาการจังหวัดสงขลา นางเสาวพันธ์ มากแสง น้อยพันธ์ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายประโมทย์ ดำจวนลม อดีตหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางศ์ ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดสงขลา กรรมการเครือข่ายโอทอปและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม ในการนี้นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา บรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “แนวทางการขับเคลื่อนงาน Event จัดแสดงจำหน่ายสินค้าOTOP” และโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ระดับหน่วยงาน ชื่อชุดความรู้ “มหัศจรรย์เครือข่าย OTOP ร้อยล้าน”

 


นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนและความสำเร็จของการจัดแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP คือ ต้องอาศัยการทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถ ความรู้ ความตั้งใจ และทัศนคติที่ดี มาหลอมรวมกันและสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุลและยั่งยืน อีกทั้งมีการวางเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ ผู้ประกอบการและเครือข่ายโอทอปมีความเข้มแข็ง มีการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง สร้างคนรุ่นใหม่ที่จะสานต่อและลดการพึ่งพาจากหน่วยงานราชการ โดยมีแนวคิดสำคัญทำให้เศรษฐกิจฐานราก ไปสู่เศรษฐกิจมหภาค ส่งเสริมช่องทาง “การจำหน่ายสินค้า” เพิ่มขึ้น และขับเคลื่อน “สงขลาเมืองแห่งความสุข” ประเทศชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป


นอกจากนี้ มีกระบวนการการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ เคล็ดลับ 5 ขั้นตอน ได้แก่


1.การพัฒนาคน “ครอบครัว พช. และครอบครัวเครือข่ายโอทอป เป็นครอบครัวเดียวกัน”
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน” พัฒนา OTOP กลุ่ม D กลุ่มละ 50,000 บาท
3.การเพิ่มช่องทางการตลาด “แบบทำไป เรียนรู้ไป”
4.การเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน เกิดเครือข่ายการทำงานที่ไร้ขอบเขต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงตลาดระหว่างเครือข่าย
5.การทำกิจกรรม CSR สร้างภาพลักษณ์องค์กรเครือข่าย เพื่อแสวงหาภาคีในการทำงาน และช่วยพี่น้องประชาชนในยามประสบภัย

 

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายโอทอป จังหวัดสงขลา นำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ Showcase ที่ประสบความสำเร็จ และพิธี MOU ร่วมกันขับเคลื่อนงาน วางแผนงานร่วมกัน เดินหน้าและส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนในระดับภาคใต้ รวมถึงการจัดปฏิทินการจัดแสดง การจำหน่ายสินค้า และการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาค และภายในประเทศ

 

 

จังหวัด​สงขลา​ พร้อม​ Showcase​ และเดินหน้าขับเคลื่อน​งาน​ “2 ทศวรรษ OTOP ภาคใต้” ชวนเครือข่าย​โอทอปและเจ้า​หน้าที่​พัฒนา​ชุมชน​ 14​ จังหวัด​ภาคใต้​ร่วม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง