รีเซต

TRUBBเข็นบริษัทย่อยเข้าตลาดหุ้น

TRUBBเข็นบริษัทย่อยเข้าตลาดหุ้น
TNN ช่อง16
5 มิถุนายน 2563 ( 10:23 )
99
TRUBBเข็นบริษัทย่อยเข้าตลาดหุ้น

 

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติในหลักการในการนำหุ้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

 

โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของเวิลด์เฟล็กซ์ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในการนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทีมผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงพิจารณาและกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

บริษัทคาดว่า จะได้ข้อสรุปในการศึกษารายละเอียด ความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง