รีเซต

ครั้งแรกของประเทศไทย มอบรางวัล "องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ"

ครั้งแรกของประเทศไทย มอบรางวัล "องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ"
TNN ช่อง16
5 เมษายน 2566 ( 11:46 )
44
ครั้งแรกของประเทศไทย มอบรางวัล "องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ"

สถาบันการสร้างชาติ มอบรางวัล องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ ครั้งแรกของประเทศไทย  Wellness Corporate Nation-Building ยุทธศาสตร์แห่งอนาคตในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ และพัฒนาชาติ   

 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นประธานมอบรางวัล “องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 1” ที่ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดโดยสถาบันการสร้างชาติ ผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการประกอบการและคณะนักศึกษาเพื่อการสร้างชาติ (นสช. Wellness) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม ร่วมจัดทำโครงการ “การพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building)” ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย มีองค์กรเข้าร่วมกว่า 100 องค์กร

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสุขสภาพของพนักงานในภาคธุรกิจโดยองค์รวม บูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกอย่างครบทุกมิติ  เนื่องจากปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขสภาพ (Wellness) ไม่เพียงแต่สุขสภาพส่วนตัว แต่รวมถึงสุขสภาพขององค์กร เพราะองค์กรต้องใช้คนในการขับเคลื่อนเพื่อความสำเร็จ ทรัพยากรบุคคลคือหัวใจสำคัญต่อการฟื้นตัวหลังวิกฤตและการเติบโตอย่างเข้มแข็ง 

การดูแลสุขสภาพของบุคลากรในองค์กรจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จ หากบุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี ผลลัพธ์ที่องค์กรได้รับคือผลงานขององค์กรที่ดีขึ้น ดังนั้นการให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างสุขสภาพในองค์กร คือหัวใจสำคัญ 

ทั้งนี้ ผลที่ได้รับ คือ ช่วยลดการเจ็บป่วย, ลดการขาดงาน, เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน, เกิดความคิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน, เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน สร้างคุณประโยชน์ทั้งต่อตัวองค์กรเอง และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และได้จัดพิธีมอบรางวัล องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 1


ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวด้วยว่า “ระยะเวลาของโครงการ การพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ หรือ Wellness CNB ใช้เวลา 12 เดือน องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์ เช่น ได้รับการอบรมแนวการปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาสุขสภาพพนักงาน, ได้รับคำปรึกษาแนะนำแนวทางพัฒนาสู่องค์กรต้นแบบที่มีสุขสภาพที่ดี, ได้รับเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมสุขสภาพพนักงาน, ได้รับการประเมินศักยภาพองค์กรด้านการสร้างสุขสภาพให้แก่พนักงาน, ได้โอกาสเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ, ได้สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่ร่วมโครงการฯ ขยายมุมมองการจัดการภายในองค์กร สร้างสุขสภาพที่ครบถ้วน, ได้เข้าร่วมภาคีกับหน่วยงานระดับนานาชาติ, ได้รับตราสัญญาลักษณ์รับรองการเป็นองค์กร Wellness CNB 

ซึ่งโครงการฯ รุ่นที่ 1 ได้เริ่มเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วมีหลายองค์กรที่เข้าร่วมและเข้ารับรางวัลในวันนี้ ขอแสดงความดีใจกับองค์กรที่ได้รับรางวัล ซึ่งโครงการฯ รุ่นที่ 2 จะเริ่มในเร็ว ๆ นี้ ผมขอเชิญชวนหน่วยงาน ที่มีความสนใจใน Wellness CNB มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรด้วยการสร้างสุขสภาพในองค์กร และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness โลก”

ภาพจาก องค์กรสุขสภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง