รีเซต

ผู้ว่าชัยภูมิยันยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวห้ามปชช.ออกบ้านแนะวิธีฆ่าเชื้อโควิดในเงินแบบง่ายๆ(คลิป)

ผู้ว่าชัยภูมิยันยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวห้ามปชช.ออกบ้านแนะวิธีฆ่าเชื้อโควิดในเงินแบบง่ายๆ(คลิป)
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 07:34 )
113
ผู้ว่าชัยภูมิยันยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวห้ามปชช.ออกบ้านแนะวิธีฆ่าเชื้อโควิดในเงินแบบง่ายๆ(คลิป)

ชัยภูมิ – หลังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อกลับจากกรุงเทพฯเข้ามาอยู่ในจังหวัดแล้ว 2 ราย แต่มาตรการดังกล่าวที่ออกมาเป็นเพียงมาตรการห้ามเฉพาะขรก.ออกนอกพื้นที่ไว้ก่อนเท่านั้น ส่วนประชาชนเป็นการขอความร่วมมือ และยังดำรงชีวิตได้ตามปกติ นอกจากกลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม มีความเสี่ยงสูงมากให้อยู่ที่บ้านเว้นแต่ออกมาทำธุระจำเป็นเท่านั้น  แนะระวังภัยใกล้ตัว สู้โควิด-19 วิธีฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเงิน ธนบัตร แบบง่ายๆได้อีกทาง !

( 30 มี.ค.63 ) ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เรียกประชุมส่วนราชการทุกเกี่ยวข้องพร้อมเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่มีข่าวออกทางสื่อต่างๆว่าจังหวัดชัยภูมิ มีคำสั่งเป็นมาตรการด่วน ตามภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายในจังหวัด เพื่อห้ามไม่ให้ประชาชนทุกคนออกนอกบ้านในตั้งแต่ช่วงเวลา 20.00 – 05.00 น.ของทุกวันตามที่เป็นข่าวนั้น จังหวัดชัยภูมิ จึงใคร่ขอชี้แจงทำความเข้าใจ ไปยังประชาชนชาวชัยภูมิทุกคนในขณะนี้ด้วยว่า  ว่าขณะนี้ทางจังหวัดชัยภูมิ ยังไม่ได้มีมาตรการประกาศสภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเคอร์ฟิว ภายในจังหวัดแต่อย่างใด

แต่เป็นเพียงมีหนังสือทางราชการประกาศขอความรวมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิ ได้รวมใจกันในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเข้ามาระบาดในพื้นที่ จึงประกาศเตือน ขอความรวมมือออกไป โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคล 3 ประเภท ที่มีความเสี่ยงสูงมากให้อยู่ที่บ้าน เว้นแต่ออกมาทำธุระจำเป็นเท่านั้น คือ 1.บุคคลสูงอายุเกินกว่า 70 ปี 2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว ตามที่ระบุ เช่น เบาหวาน ความดันสูง ปอด และ 3.เด็กอายุ 5 ขวบลงมา เสี่ยงติดโรคสูงมาก ขอให้อยู่กับบ้าน

ส่วนข้าราชกาห้ามไม่ให้หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างรัฐ องค์กรผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทุกคนออกนอกพื้นที่ จ.ชัยภูมิ โดยเด็ดขาดนั้น สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน คนทั่วไปยังเดินทางไปทำงานได้ตามปกติ และโรงงาน ธนาคาร ร้านอาหาร (ให้เฉพาะซื้อกลับบ้าน) บริการขนส่งสินค้า เปิดได้ตามปกติ

หลังขณะนี้จังหวัดชัยภูมิ พบมีผู้ติดเชื้อแล้วรวม 2 ราย เป็นหญิงวัย 20 ปี ใน อ.ภูเขียว และหญิงวัย 30 ปี ในอ.เนินสง่า และได้สั่งให้มีการตั้งด่านตรวจเข้มห้ามคนเข้าออกพื้นที่ใน 2 หมู่บ้าน ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นรวมกันมากกว่า 3,000 ครอบครัว ใน 2 อำเภอดังกล่าวอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีการตั้งด่านตรวจคัดกรองกลุ่มบุคคล เข้มทุกขั้นตอนในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาระบาดในพื้นที่

ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดชัยภูมิ จึงต้องการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในสังคม ทุกระดับ มาช่วยกัน รักษาจังหวัดชัยภูมิ ให้ปลอดภัยจากโรคนี้  ซึ่งนอกจากนี้ จังหวัดชัยภูมิ ยังได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ “ เมืองชัยภูมิปลอดโรคโควิด -19 เพื่อชาวชัยภูมิปลอดภัย” หรือ เซฟชัยภูมิ #save Chaiyaphum โดยกำหนดเป้าหมาย 4 หยุด คือ หยุดกลัว(ไม่ตื่นตระหนก) หยุดเสี่ยง(เลี่ยงเกิดโรค) หยุดป่วย(ไม่แพร่กระจายโรค) และหยุดตาย(การดูแล รักษาผู้ป่วย) ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่จังหวัดได้ประกาศออกมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชาวชัยภูมิ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานร่วมกันปฏิบัติตามและเฝ้าระวัง

โดยร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรค ซึ่งมีทั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และลงไปถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะมีมาตรการต่างๆ ออกไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรืองดการเดินทางโดยเฉพาะ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วย

ขณะที่ในทั่วประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก กำลังต้องประสบภาวะวิกฤตและหาแนวทางเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในทุกวิถีทางในขณะนี้และยังไม่สามารถรู้ได้ว่าในทั่วโลกและประเทศไทยจะคลี่คลายลงได้เมื่อใด

มาตรการการป้องกันให้ประชาชนอยู่บ้านช่วยชาติ ที่ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ เพื่อไม่คนออกไปสัมผัสเชื้อ และกลายเป็นผู้นำเชื้อติดกลับมากระจายส่งต่อให้คนอื่นและคนในครอบครัวต่อได้ ทั้งการสวมหน้ากากป้องกันไม่ให้สัมผัสเชื้อ เข้ามาผ่านร่างกายในจุดหลักใน 3 ช่องทาง ทั้งปาก จมูก และตา

รวมทั้งการหมั่นล้างมือฆ่าเชื้อ ด้วยเจลและแอลกอฮอล์ วันนี้ก็มีอีกมุมที่หลายคนอาจจะเกิดความไม่สบายใจและอยากฝากส่งต่อมาช่วยกันแนะนำเพิ่มเติมอีกจุดที่ประชาชนเองก็ไม่ควรมองข้ามแบบง่ายๆ ในการช่วยกันป้องกันไม่ให้ตนเองติดเชื้อ ในอีกเรื่องที่ก็ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ประชาชนทั่วไป ที่อยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงเอง ก็ควรช่วยกันเพิ่มการป้องกันช่วยกันอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

โดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราต้องไปสัมผัสทุกวัน หรือเป็นวิถีชีวิตประจำวันของทุกวัน สำหรับคนที่ต้องออกไปจับจ่ายใช้สอย ใช้เงิน ธนบัตรต่างๆเพื่อหาซื้อสินค้าที่จำเป็น และมาอุปโภคบริโภค และสิ่งหนึ่งที่จะต้องได้รับเงินถอนจากที่จ่ายไปส่งคืนนำกลับมาบ้าน วันนี้ก็ขอแนะวิธีฆ่าเชื้อโควิด -19 ในเงิน และธนบัตรต่างๆ อีกวิธีได้แบบง่ายๆ ด้วยการใช้กระดาษทิชชู่ แอลกอฮอล์ ที่มีขายทั่วไปใช้ได้แบบง่ายๆหลายสิบครั้ง (แพคละ 50 ชิ้น/ครั้งขึ้นไป) รวมทั้งยังใช้ฆ่าเชื้อนำไปเช็ดถูที่มือตัวเอง และนำไปเช็ดถูอุปกรณ์อื่นๆที่เราไม่มั่นใจว่าจะมีเชื้อติดมาด้วยหรือไม่ ซึ่งก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม ภัยใกล้ตัวในทุกด้านในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ได้ช่วยให้เกิดความสะบายใจกันได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน(ตามคลิป)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง