รีเซต

จีนเดินหน้าปราบ 'ความรุนแรงบนโลกไซเบอร์'

จีนเดินหน้าปราบ 'ความรุนแรงบนโลกไซเบอร์'
Xinhua
26 กันยายน 2566 ( 13:44 )
67
จีนเดินหน้าปราบ 'ความรุนแรงบนโลกไซเบอร์'

ปักกิ่ง, 26 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (25 ก.ย.) หน่วยงานทางการของจีนได้เผยแพร่ชุดแนวปฏิบัติซึ่งมุ่งปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายและอาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรงบนโลกไซเบอร์แนวปฏิบัติดังกล่าวซึ่งออกโดยศาลประชาชนสูงสุด สำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ประกอบด้วยข้อมูล 20 รายการที่ชี้แจงการประยุกต์ใช้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงบนโลกไซเบอร์แนวปฏิบัติข้างต้นอธิบายถึงวิธีการจัดประเภทการกระทำความรุนแรงต่างๆ บนโลกไซเบอร์ในหมวดหมู่อาชญากรรมที่มีอยู่ และเรียกร้องการดำเนินการเข้มงวดยิ่งขึ้นต่อผู้ที่ยุยง จัดการ หรือซ้ำเติมความรุนแรงบนโลกไซเบอร์อย่างมุ่งร้าย และต่อผู้ที่ปฏิเสธที่จะแก้ไขการกระทำดังกล่าวแม้ได้รับการตักเตือนซ้ำแล้วนอกจากนั้น แนวปฏิบัติยังระบุถึงสถานการณ์ที่ศาลประชาชนควรให้การสนับสนุนเหยื่อความรุนแรงบนโลกออนไลน์ อาทิ เมื่อสิทธิภาพลักษณ์ของบุคคลถูกโจมตี และเหยื่อเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดรับผิดทางแพ่งเจ้าหน้าที่ศาลประชาชนสูงสุดระบุว่า การเผยแพร่และประยุกต์ใช้แนวปฏิบัตินี้จะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความมีประสิทธิภาพของทางการเพื่อรับมือกับความรุนแรงบนโลกไซเบอร์ และจะช่วยคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมือง อีกทั้งรับประกันสภาพแวดล้อมบนโลกไซเบอร์ที่ใสสะอาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง