รีเซต

'จีน-ปากีสถาน' เปิดบริการขนส่งสินค้าแบบ TIR

'จีน-ปากีสถาน' เปิดบริการขนส่งสินค้าแบบ TIR
Xinhua
23 สิงหาคม 2566 ( 18:32 )
64
'จีน-ปากีสถาน' เปิดบริการขนส่งสินค้าแบบ TIR

อุรุมชี, 23 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (22 ส.ค.) ยานยนต์ 5 คันที่มีเครื่องหมายทีไออาร์ (TIR) บรรทุกสินค้าหลายรายการ อาทิ วอลนัทและท่อเหล็ก เดินทางออกจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน และมุ่งหน้าสู่ปากีสถานอนึ่ง ทีไออาร์คือระบบพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศเพื่อการขนส่งที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการขนส่งและหน่วยงานศุลกากร เมื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนการออกเดินทางครั้งนี้ถือเป็นบริการขนส่งทีไออาร์ครั้งแรกระหว่างจีนและปากีสถาน นับตั้งแต่สองประเทศเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 1951 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวช่วยยกระดับการขนส่งข้ามพรมแดนของซินเจียง และเปิดเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศใหม่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถานเฉิงเทา รองหัวหน้าศุลกากรนครคัชการ์ในซินเจียง กล่าวว่าการริเริ่มการขนส่งทีไออาร์ระหว่างจีนและปากีสถาน จะทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นจากขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ตลอดจนลดเวลาและต้นทุนการขนส่งทั้งนี้ จีนได้เข้าร่วมอนุสัญญาทีไออาร์ (TIR Convention) ในเดือนกรกฎาคม 2016 เพื่อลดความยุ่งยากและปรับปรุงพิธีการบริหารจัดการของการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง