รีเซต

นโยบาย 'ฟรีวีซ่า' ของจีน เอื้อการเดินทางจาก 6 ประเทศ

นโยบาย 'ฟรีวีซ่า' ของจีน เอื้อการเดินทางจาก 6 ประเทศ
Xinhua
2 มกราคม 2567 ( 13:59 )
32
นโยบาย 'ฟรีวีซ่า' ของจีน เอื้อการเดินทางจาก 6 ประเทศ

  (แฟ้มภาพซินหัว : นักเดินทางเดินผ่านประตูทางออกของสถานีรถไฟหนานจิง ในนครหนานจิง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 1 ม.ค. 2024) ปักกิ่ง, 2 ม.ค. (ซินหัว) -- สำนักบริหารการตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน เผยว่านักเดินทางจากฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย เดินทางเข้าสู่จีนราว 214,000 ครั้ง เมื่อเดือนธันวาคม 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนอนึ่ง นโยบายฟรีวีซ่าฝ่ายเดียวของจีนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางแบบธรรมดาจากกลุ่มประเทศข้างต้นมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ซึ่งมีส่วนส่งเสริมการเดินทางขาเข้าจากประเทศเหล่านี้จากตัวเลขดังกล่าว พบเป็นการเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทางแบบธรรมดาที่ไม่มีวีซ่า 118,000 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55.1 ของการเดินทางขาเข้าทั้งหมดจาก 6 ประเทศเมื่อเดือนธันวาคม และมีผู้เดินทางเข้าจีนแบบฟรีวีซ่าสำหรับการเดินทางและธุรกิจ ราว 91,000 ครั้งท่าด่านหลายแห่งในเมืองหนานหนิงทางตอนใต้ของจีนต้อนรับนักเดินทางขาเข้าจำนวนมากเนื่องจากนโยบายฟรีวีซ่า โดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้มาเยือนขาเข้า 121 กลุ่ม ซึ่งเดินทางรวมเกือบ 2,800 ครั้ง เข้าสู่จีนผ่านท่าด่านต่างๆ ในหนานหนิงในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มนโยบายฟรีวีซ่าจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. ท่าด่านต่างๆ ในกรุงปักกิ่งมีผู้เดินทางเข้าประเทศแบบฟรีวีซ่าจากประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมากกว่า 12,000 ครั้ง โดยสำนักบริหารฯ ให้คำมั่นเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายจัดการเดินทางเข้า-ออกสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเกื้อหนุนธุรกิจ การเรียน งาน และการใช้ชีวิตของพวกเขาในจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง