รีเซต

จีนเผยแผนปฏิบัติการปล่อย 'คาร์บอน' แตะจุดสูงสุดก่อนปี 2030

จีนเผยแผนปฏิบัติการปล่อย 'คาร์บอน' แตะจุดสูงสุดก่อนปี 2030
Xinhua
27 ตุลาคม 2564 ( 13:51 )
37
จีนเผยแผนปฏิบัติการปล่อย 'คาร์บอน' แตะจุดสูงสุดก่อนปี 2030

ปักกิ่ง, 27 ต.ค. (ซินหัว) -- คณะรัฐมนตรีจีนเปิดเผยแผนปฏิบัติการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงระดับสูงสุดก่อนปี 2030 ซึ่งผลักดันวัตถุประสงค์หลักสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) และฉบับที่ 15 (2026-2030) ครอบคลุมการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

แผนปฏิบัติการข้างต้นระบุว่าสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลจะอยู่ที่ราวร้อยละ 25 ภายในปี 2030 และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี (GDP) จะลดลงมากกว่าร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับปี 2005

 

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) กล่าวตอบสื่อว่าจีนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ยังคงอยู่ในระยะสร้างความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเมือง ทั้งยังเผชิญภารกิจหนักในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการใช้พลังงานจึงยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสู่ระดับสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนของจีนนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายและข้อกำหนดของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) อย่างสมบูรณ์ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศ พร้อมเสริมว่าจีนจะประสบความสำเร็จในการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วยสัดส่วนมากที่สุดในโลก

 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวยังสรุปพันธกิจสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนถึงระดับสูงสุดก่อนปี 2030 ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมคมนาคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และการสนับสนุนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

 

ขณะเดียวกันจีนจะพัฒนาระบบบัญชีเชิงสถิติว่าด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันเป็นมาตรฐานและหนึ่งเดียว ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนปรับนโยบายทางเศรษฐกิจให้เหมาะสม และสร้างกลไกตลาด เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนทางนโยบาย

 

สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ จีนจะมีส่วนร่วมในโลกาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศ ดำเนินความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี และการเงิน รวมทั้งพัฒนาการก่อสร้างเครือข่ายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ที่ล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง