รีเซต

ผู้ว่ากทม. เดินหน้าเปิดเมืองดันเศรษฐกิจ หลังโควิดคลี่คลาย

ผู้ว่ากทม. เดินหน้าเปิดเมืองดันเศรษฐกิจ หลังโควิดคลี่คลาย
TNN ช่อง16
25 สิงหาคม 2565 ( 09:56 )
62
ผู้ว่ากทม. เดินหน้าเปิดเมืองดันเศรษฐกิจ หลังโควิดคลี่คลาย

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ ได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนกรุงเทพฯ วิถีใหม่ ในหัวข้อ "Reopening Bangkok" ในงาน Thailand Focus 2022 : The New Hope ว่า กรุงเทพฯ พร้อมเปิดรับนักท่องเทียว และธุรกิจจากทั่วโลกแล้ว หลังสถานการณ์โควิดในกรุงเทพดีขึ้น ส่วนระบบสาธารณสุขมีความพร้อมทั้งการครองเตียง และยาฟาวิพิราเวีย โมลนูพิราเวียร์ สามารถรองรับได้หากมีการแพร่ระบาดอีกครั้ง ขณะที่คนกรุงเทพมีอัตราการรับวัคซีนอยู่ในปริมาณสูงแล้ว


สำหรับงบประมาณปี 2566 กรุงเทพฯ ได้รับวงเงิน 69,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.48 ของงบประมาณทั้งประเทศ ขณะที่กรุงเทพฯ มีประชากร 8.43 ล้านคน (สัดสวนร้อยละ 12 ของประชากรไทย) แรงงาน 5.6 ล้านคน แรงงานต่างด้าวสัดส่วนร้อยละ 9.5  ในเรื่องของค่าครองชีพอยู่อันดับ 106 ของโลก  มีพื้นที่อาคารสำนักงาน 8.2 ล้านตารางเมตร มีอัตราค่าเช่าอยู่ที่ 44 ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางฟุต/ปี ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับฮ่องกงที่ 240 ดอลลาร์สหรัฐ และสิงคโปร์ 113 ดอลลาร์สหรัฐ 

นอกจากนี้ดร.ชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพฯ มีจุดเด่นที่วัฒนธรรมที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่ยังมีสิ่งที่เมืองกรุงเทพฯ ควรจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เช่น กฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจ การคอรัปชั่น ความสามารถภาษาอังกฤษ และทักษะแห่งอนาคต เป็นต้น

ในส่วนของคุณภาพชีวิต กรุงเทพมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาจราจร และพื้นที่สีเขียวน้อยเฉลี่ย 1 ตารางเมตรต่อคน เทียบกับ 9 ตารางเมตรต่อคนตามเกณฑ์ขององค์กรอนามัยโลก ซึ่งตรงนี้อาจจะนำแนวทาง Land Tax มาใช้เพื่อจูงใจเอกชนนำที่ดินให้สาธารณะประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี กรุงเทพติดอันดับ 1 เมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก และติดอันดับ 98 เมืองคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเหมาะกับการพำนักระยะสั้น โดยได้วางเป้าหมายว่าจะทำให้กรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสำหรับทุกคน ผ่าน 9 แนวทาง ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย การเดินทาง การจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ ความคิดสร้างสรรค์ 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง