รีเซต

ตลาดไท จัดสรรพื้นที่4พันตร.เมตร ช่วยเกษตรกรกระจายสมุนไพรสด-เครื่องเทศสดทั่วประเทศ

ตลาดไท จัดสรรพื้นที่4พันตร.เมตร ช่วยเกษตรกรกระจายสมุนไพรสด-เครื่องเทศสดทั่วประเทศ
มติชน
14 กันยายน 2563 ( 12:23 )
209
ตลาดไท จัดสรรพื้นที่4พันตร.เมตร ช่วยเกษตรกรกระจายสมุนไพรสด-เครื่องเทศสดทั่วประเทศ

นายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจร   กล่าวว่า บริษัทได้สานต่อโครงการ “ตลาดไท ซีเล็ค” บนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ขยายการสนับสนุนไปสู่สินค้ากลุ่มสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดแบบคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ โดยการขับเคลื่อนสินค้ากลุ่มนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท มอร์เมดดิคัล จำกัด ซึ่งความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานจะช่วยในการขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ทั้งนี้ สมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP โดยเฉพาะ และมีบริการรถขนส่ง ‘ตลาดไท เฟรช’ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าไปยังพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจของตลาดไท อาทิ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มตลาดสด เป็นต้น ซึ่งปี 2562 ตลาดไทมีสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนเข้าตลาดจำนวน 9,700 ตัน แบ่งออกเป็นสมุนไพรสดปลอดภัย GAP จำนวน 2,780 ตัน และเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จำนวน 6,920 ตัน และมีปี 2562 มียอดจำหน่าย 659 ล้านบาท

 

“ ตลาดไทคาดว่าหลังจากผลักดันอย่างจริงจังภายในหนึ่งปีแรก จะมีกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 กลุ่ม และมีปริมาณสินค้าสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนในตลาดไทเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15,000 ตันในเดือนกันยายน 2564 และจะมีการขยายโครงการไปยังกลุ่มสินค้าแปรรูปต่อไปในอนาคต” นายอดิศร์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง