รีเซต

เงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี เช็คเงินผู้สูงอายุเข้าบัญชี จริงไหม

เงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี เช็คเงินผู้สูงอายุเข้าบัญชี จริงไหม
TrueID
20 กุมภาพันธ์ 2566 ( 09:27 )
997
เงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี เช็คเงินผู้สูงอายุเข้าบัญชี จริงไหม

เช็คเงินผู้สูงอายุ ล่าสุด เช็คเงินผู้สูงอายุ ได้กี่บาท หลังมีข่าวแจ้งว่า อนุมัติเบี้ยยังชีพรายเดือน 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป เช็คให้ชัวร์ที่นี่

 

เงินผู้สูงอายุ 3,000 บาท

เงินผู้สูงอายุ เบี้ยผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการที่ทางภาครัฐ จัดสรรให้แก่ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในแต่ละเดือน เนื่องจากรายได้ จากอาชีพผู้สูงอายุที่ทำอยู่ในแต่ละเดือน อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย โดยแต่ละปีจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ

 

ตามที่มีการแจ้งข้อมูลในสื่อออนไลน์ประเด็นเรื่องอนุมัติเบี้ยยังชีพรายเดือน 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ 

 

จากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปโดยมีใจควาามสำคัญว่า อนุมัติเบี้ยยังชีพรายเดือน 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้

  • อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน
  • อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน
  • อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน
  • อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

  1. สัญชาติไทย
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
  3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

 

ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน


ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือ ผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุโดยมีตั้งแต่อัตรา 600 บาท 700 บาท 800 บาท และ 1,000 บาท/คน/เดือน ตามแต่ละช่วงอายุ

 

 

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง