รีเซต

หนิงเซี่ย 'ปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา' ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์

หนิงเซี่ย 'ปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา' ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์
Xinhua
5 ตุลาคม 2565 ( 14:54 )
16
หนิงเซี่ย 'ปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา' ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์

อิ๋นชวน, 5 ต.ค. (ซินหัว) -- ข้าวกว่า 170 เฮกตาร์ (ราว 1,060 ไร่) สุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยวที่อุทยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศข้าว-ปลาในชนบท ในอำเภอเฮ่อหลาน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

อุทยานแห่งนี้ผสมผสานการปลูกข้าวควบเลี้ยงปลา การแปรรูปข้าว และการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีภาพจิตรกรรมบนผืนนาและภูมิทัศน์อื่นๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะเวียนมาเยือนในฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นผืนนากว้างใหญ่ยังทำหน้าที่เป็นฟาร์มปลา ปู เป็ด และสัตว์อื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรเชิงนิเวศ ขณะที่อุทยานฯ ช่วยสร้างงานให้เหล่าเกษตรกร โดยแต่ละครัวเรือนสามารถทำรายได้ถึง 70,000-80,000 หยวน (ราว 360,000-420,000 บาท) ต่อปีเฉินหรู พนักงานประจำอุทยานฯ บอกเล่าว่าปีนี้อุทยานฯ ปลูกข้าวได้ประมาณ 173 เฮกตาร์ (ราว 1,080 ไร่) ซึ่งให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ประมาณ 11,271 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ (ราว 6 ไร่) และใช้แรงงานราว 100 คนในปีนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง