บุรีรัมย์ คลัสเตอร์ปลาส้ม พาติดยับ 38 ราย เสี่ยงสูงเพียบ สั่งปิด 4 หมู่บ้านทันที

บุรีรัมย์ คลัสเตอร์ปลาส้ม พาติดยับ 38 ราย เสี่ยงสูงเพียบ สั่งปิด 4 หมู่บ้านทันที
ข่าวสด
14 กรกฎาคม 2564 ( 15:19 )
10
บุรีรัมย์ คลัสเตอร์ปลาส้ม พาติดยับ 38 ราย เสี่ยงสูงเพียบ สั่งปิด 4 หมู่บ้านทันที

 

บุรีรัมย์ คลัสเตอร์ปลาส้ม พาติดยับ 38 ราย เสี่ยงสูงเพียบ สั่งปิด 4 หมู่บ้านทันที ถึงวันที่ 25 ก.ค. หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

 

14 ก.ค. 2564 - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมหรือล็อกดาวน์ พื้นที่ 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านเสม็ด หมู่ 1, บ้านโคกเพชร หมู่ 2, หมู่ 7 และ บ้านโนนพลอย หมู่ 19 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

ภายหลังจากตรวจพบคลัสเตอร์จากผู้ประกอบอาชีพทำปลาส้มขาย ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 38 ราย และเสี่ยงสัมผัสหลายราย จึงมีคำสั่งล็อกดาวน์ทั้ง 4 หมู่บ้านห้ามเข้า-ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12- 25 ก.ค.

 

 

หากมีความจำเป็นต้องเข้า-ออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง