ม.รังสิต เปิดรับ 'จิตอาสา' ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ม.รังสิต เปิดรับ 'จิตอาสา' ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
มติชน
2 มิถุนายน 2564 ( 09:41 )
49
ม.รังสิต เปิดรับ 'จิตอาสา' ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

ม.รังสิต พร้อมต้อนรับด้วยความยินดีแก่ผู้มารับวัคซีนทุกท่าน เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

 

 

ทั้งนี้ จิตอาสา มากกว่า 300 ชีวิต พร้อมให้บริการ และนี่คือตัวแทนจิตอาสาทั้ง 10 ฝ่าย อันประกอบไปด้วย

 


– ฝ่ายต้อนรับ
– ฝ่ายสถานที่และสร้างสรรค์ความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
– ฝ่ายลงทะเบียนและระบบสารสนเทศ
– ฝ่ายปฏิบัติการฉีดวัคซีน
– ฝ่ายยานพาหนะ
– ฝ่ายสวัสดิการ
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์
– ฝ่ายอํานวยความสะดวกการจราจรและความปลอดภัย
– ฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป
– ฝ่ายประสานความร่วมมือกับชุมชนหลักหกและประเมินผลโครงการฉีดวัคซีน

 

 

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป
ร่วมเป็น “จิตอาสา ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรังสิต”

 

 

สนใจลงทะเบียน
https://forms.gle/xAv8bMiBWkL3ETuh7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง