รีเซต

แรงงานอิสระรับผลกระทบ "โควิด 19" ฝึกอาชีพฟรี! 7,800 คน เบี้ยเลี้ยง 150/วัน

แรงงานอิสระรับผลกระทบ "โควิด 19" ฝึกอาชีพฟรี! 7,800 คน เบี้ยเลี้ยง 150/วัน
มติชน
7 เมษายน 2563 ( 16:23 )
183
แรงงานอิสระรับผลกระทบ "โควิด 19" ฝึกอาชีพฟรี! 7,800 คน เบี้ยเลี้ยง 150/วัน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเคาะมาตรการช่วยเหลือแรงงานอิสระรับผลกระทบ “โควิด 19” ฝึกอาชีพฟรี! 7,800 คน เบี้ยเลี้ยง 150/วัน

กระทรวงแรงงาน- เมื่อวันที่ 7 เมษายน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ กพร. เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ทั้งนี้ กพร.กำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน จากผลกระทบดังกล่าว รวมถึงแรงงานที่ต้องหยุดงานจากสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราว ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และมีรายได้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย โดยจัดโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนขึ้น ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน รวม 390 รุ่น มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกอบรม กระจายเป้าหมายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การฝึกอาชีพดังกล่าว มีระยะเวลาการฝึก 15 วัน หลักสูตรที่ดำเนินการ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ บาริสต้ามืออาชีพ การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย การประกอบธุรกิจกาแฟ การประกอบอาหาร และการทำขนม เป็นต้น

“ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท ดังนั้น ผู้ที่เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย” นายธวัช กล่าวและว่า สำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง Up skill และ Re skill พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ มีเป้าหมายดำเนินการอีก 7,000 คน ทั้งนี้ จะพิจารณาสาขาที่ฝึกอบรมตามความต้องการของแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นายธวัช กล่าวว่า ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0 2392 4790-4 หรือ 0 2245 4317 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035

ข่าวที่เกี่ยวข้อง