รีเซต

AOT เหมาะลงทุนอย่างไร? หลังโบรกฯ ชี้กลับสู่ก่อนโควิดช้ากว่าคาด

AOT เหมาะลงทุนอย่างไร?  หลังโบรกฯ ชี้กลับสู่ก่อนโควิดช้ากว่าคาด
ทันหุ้น
22 พฤศจิกายน 2566 ( 12:24 )
37
AOT เหมาะลงทุนอย่างไร?  หลังโบรกฯ ชี้กลับสู่ก่อนโควิดช้ากว่าคาด

#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ชี้ AOT ประชุมนักวิเคราะห์โทนเป็นลบ ประเด็นกดดันสำคัญ ดังนี้ ประเด็นที่ 1: บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาปรับ Guidance จำนวนผู้โดยสารรวมสำหรับปีงบประมาณ 2566/67 ลงจากเดิมที่142 ล้านคน( ใกล้เคียงปี 2562 หรือ Pre COVID-19) จากแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวช้ากว่าคาด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักราว 30% ของปีปกติ

 

ประเด็นที่2: บริษัทออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบินเพิ่มเติมช่วงพ.ย.66 - เม.ย.67 โดยเป็นการให้เลื่อนชำระและแบ่งชำระส่วนต่างระหว่างค่าผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละและค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ( Minimum Guarantee) ออกไปอีกระยะเวลา 6 เดือน แบ่งชำระได้12 เดือน 

 

ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นลบเล็กน้อย แนวโน้มการปรับ Guidance จำนวนผู้โดยสารลงสะท้อนว่าประมาณการปี 2566/67( ต.ค.66 – ก.ย.67 )ที่ตลาดคาดกำไรระดับ 2.7 หมื่นล้านบาท หรือ Price-in ผู้โดยสารรวมใกล้เคียงปี2562 มีโอกาสเกิด Downside Risk ขณะที่ประเด็นเรื่องการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแม้มาตรการดังกล่าวจะไม่กระทบการบันทึกรายได้( ไม่ได้ให้ส่วนลดเหมือนช่วง COVID-19 )การเลื่อนชำระเงินทำให้บริษัทรับรู้กระแสเงินสดช้ากว่าเดิมเพียงเท่านั้น 

 

อย่างไรก็ดี มองการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสร้าง Sentiment ลบต่อหุ้น เนื่องจากปัจจุบัน Traffic การเดินทางฟื้นตัว 70-80% ของ Pre COVID-19 แล้ว การออกมาตรการช่วยเหลือเป็นประเด็นที่ตลาดคาดว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว 

 

ฝ่ายวิจัยปรับลดประมาณการ AOT ปี 2566/67 เพื่อจำกัด Downside Risk  คงมุมมองเดิมสำหรับปีงบประมาณ 2566/67 คาดกำไรฟื้นตัวเด่นต่อเนื่อง YoY ในทุกไตรมาสจาก i) การรับรู้รายได้สัมปทานตามสัญญาจริงเต็มปีหลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบิน )ปี2565/66 รับรู้ 6 เดือน ( และ ii) การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะผลบวกจากการกลับของนักท่องเที่ยวจีนเต็มปี)ปี2565/66 รับรู้ปัจจัยบวกดังกล่าวราว 9 เดือน)

 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ประมาณการของฝ่ายวิจัยอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึ้น ฝ่ายวิจัยปรับลดกำไรปกติปี 2566/67 เป็น 2.2 หมื่นล้านบาท )+139% YoY( จากการ i( ปรับลดจ านวนผู้โดยสารระหว่างประเทศลงเป็น 35 ล้านรายจาก 41 ล้านราย ii( ปรับลดจำนวนผู้โดยสารในประเทศลงเป็น 27 ล้านรายจาก 28 ล้านราย การปรับลงดังกล่าวทำให้สมมติฐานจำนวนผู้โดยสารรวมของฝ่ายวิจัยอยู่ที่ระดับ 124 ล้านราย )คิดรวมขาเข้า-ออก( ต่ำกว่า Guidance ปัจจุบันของบริษัท และ iii) ปรับเพิ่มสมมติฐานสัดส่วนค่าใช้จ่าย OPEX ต่อรายได้รวมให้ใกล้เคียงกับงบปี 2565/66 ส่งผลให้กำไรปกติปี 2566/67 ปัจจุบันของฝ่ายวิจัยต่ำกว่าที่ตลาดคาดราว 22%

 

 

คงคำแนะนำ “ซื้อ ” แต่ปรับราคาเหมาะสมปี 2567 ลงเป็น 78.00 บาทต่อหุ้น ผลของการปรับลดประมาณการ ทำให้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ปรับเป็น 78.00 บาท )อิง DCF WACC 7.4% Terminal Growth 3%( เชิงพื้นฐานคงคำแนะนำ “ซื้อ” 

 

เชิงกลยุทธ์ ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงหลังรายงานผลประกอบการและการประชุมนักวิเคราะห์ คาดสะท้อนปัจจัยลบไปบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ดี ระยะสั้นหุ้นยังถูกกดดันจากปรับลดประมาณการของตลาดอีกระยะอีกทั้งรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เติบโตเด่น QoQ ทำให้ AOT ขาดสเน่ห์ในมุมมองของฝ่ายวิจัย ยังไม่ต้องรีบเข้าลงทุน หุ้นจะกลับมาน่าสนใจมากขึ้นหากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนมีสัญญาณเติบโตดี(ปัจจุบันฟื้นตัวเพียง 32% ของปี 2562) หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนธ.ค.66 เติบโตแรงทำได้ที่ระดับ 3 ล้านคน )เดือนต.ค.66 รายงานที่2.2 ล้านคน(ความเสี่ยงสำคัญ: นกัท่องเที่ยวต่างชาติต่ำกว่าคาด และความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงทั่วโลก

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง