ครม.สั่งศธ.-อว.หารือแนวทาง ลดภาระค่าใช้จ่าย บำรุงการศึกษา

ครม.สั่งศธ.-อว.หารือแนวทาง ลดภาระค่าใช้จ่าย บำรุงการศึกษา
TNN ช่อง16
13 กรกฎาคม 2564 ( 20:03 )
29
ครม.สั่งศธ.-อว.หารือแนวทาง ลดภาระค่าใช้จ่าย บำรุงการศึกษา

วันนี้ (13ก.ค.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมหารือร่วมกับ สถานศึกษา กำหนดแนวทาง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไปพิจารณาและนำกลับเข้ามาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาใน 1 สัปดาห์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนนั้น ได้มีประกาศให้สถานศึกษาภาครัฐพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการให้ส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เป็นกรณีพิเศษ  

ซึ่งวันนี้ ครม.ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม หารือกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ พร้อมให้ทำข้อเสนอโครงการในลักษณะรัฐร่วมสมบทภาระส่วนลดให้แก่สถานศึกษาบางส่วนเพื่อเสนอให้ครม. พิจารณาภายใน 1 สัปดาห์ รวมทั้งให้ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแนวทางทางการเงินเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาภาคเอกชนที่ประสบปัญหาทางการเงินที่เหมาะสมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง