รีเซต

เมียนมาส่งออก 'น้ำผึ้ง' กว่า 1,500 ตัน ใน 11 เดือน

เมียนมาส่งออก 'น้ำผึ้ง' กว่า 1,500 ตัน ใน 11 เดือน
Xinhua
16 มีนาคม 2566 ( 11:42 )
40
เมียนมาส่งออก 'น้ำผึ้ง' กว่า 1,500 ตัน ใน 11 เดือน

ย่างกุ้ง, 16 มี.ค. (ซินหัว) -- สำนักปศุสัตว์และสัตวแพทย์ของเมียนมา รายงานว่าปริมาณการส่งออกน้ำผึ้ง ช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2022-2023 รวมอยู่ที่ 1,541.08 ตัน และทำรายได้กว่า 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 79.35 ล้านบาท)รายงานระบุว่าปริมาณการส่งออกน้ำผึ้งของเมียนมา ช่วงเดือนเมษายน 2022-กุมภาพันธ์ 2023 แบ่งเป็นทางทะเล 1,527.74 ตัน และทางบก 13.34 ตัน โดยจุดหมายส่งออกหลัก ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสิงคโปร์อนึ่ง ฟาร์มผึ้งส่วนใหญ่ของเมียนมาอยู่ในภูมิภาคสะกาย มัณฑะเลย์ มาเกว และรัฐฉาน ซึ่งผลิตน้ำผึ้งพุทรา น้ำผึ้งไนเจอร์ น้ำผึ้งดอกทานตะวัน และน้ำผึ้งดอกไม้ โดยปริมาณผลผลิตน้ำผึ้งรายปีของเมียนมาอยู่ที่ราว 7,000 ตันผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของเมียนมาที่ส่งออก ซึ่งรวมถึงน้ำผึ้ง ช่วงวันที่ 1 เม.ย. 2022-3 มี.ค. 2023 มีมูลค่าสูงกว่า 19.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 683.41 ล้านบาท)เมียนมาส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากทะเล แร่ธาตุและผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ รวมถึงสินค้าการผลิตเป็นหลัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง