รีเซต

คณะทำงานสุขภาพเขต 5 ใช้แนวทาง “บางสะพานโมเดล” ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

คณะทำงานสุขภาพเขต 5 ใช้แนวทาง “บางสะพานโมเดล” ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
มติชน
4 สิงหาคม 2563 ( 22:44 )
73
คณะทำงานสุขภาพเขต 5 ใช้แนวทาง “บางสะพานโมเดล” ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะคณะทำงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 5 พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางไปศึกษา และติดตามการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่ อ. บางสะพาน ซึ่งเดิมมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่ต่อมามีอุบัติเหตุลดลง จึงต้องการนำไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาในอำเภออื่นและจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนโรงพยาบาลบางสะพาน นายกฤดา หมวดน้อย ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด นายอุดม สดใส ตัวแทนกลุ่มเอสวีแอลกรุ๊ป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล

 

มีรายงานว่า สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา อ.บางสะพาน มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอ มีข้อมูลประชากรหลักและประชากรแฝงกว่า 7 หมื่นคน ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง อัตราการตายและการบาดเจ็บทางถนนมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2560 ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดจะเป็นเพศชาย กลุ่มวัยรุ่น อุบัติเหตุที่เกิดมาจาการการขับขี่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 80 ถนนเพชรเกษมมีอุบัติเหตุ 51 เปอร์เซ็นต์ ถนนสายรองรองในชุมชน 49 เปอร์เซ็นต์ การดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มการดื่มลดลง มีการประเมินจุดเสี่ยงที่ประสบเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง จากนั้นนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพบนถนนเพชรเกษม ที่หน้าตลาดสดเกาะยายฉิม เขตเทศบาลร่อนทอง โค้งสามแยกบางสะพาน โดยขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการในการทำงานร่วมกันและมีการทำแผนงานโครงการให้ชัดเจน

 

ด้าน นายปกรณ์ กฤษณ์ บัวตูม เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธราธรรมสถาน บางสะพาน กล่าวว่า ที่ผ่านมามีทีมปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุ งานบริการอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยร่วมทำงานเชิงป้องกัน ใช้วิธีการสื่อสารวิทยากรขบวนการ ให้ความรู้การทำกิจกรรม ร่วมกับการบันทึกสถิติการทำผิดกฎหมายในตลาด ชุมชน ส่งเสริมการผลิตสื่อเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย มีการประกวดคลิปรณรงค์ลดอุบัติ เพื่อสื่อถึงยาวชนและประชาชน ขณะที่ตัวแทนกลุ่มเอสวีแอลกรุ๊ป ผู้บริหารกิจการรถบรรทุกขนาดใหญ่ของเครือสหวิริยายืนยันว่า มีการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน โดยมีการลดอุบัติเหตุด้วยการจัดเวลาวิ่งของรถบรรทุก การติดตั้งกล้องวงจรปิดและติด GPS เพื่อติดตามพฤติกรรมของคนขับ หากพนักงานขับรถทำผิดกฎจะถูกตักเตือนและหากฝ่าฝืนจะถูกให้หยุดการทำงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง