เช็กที่นี่ เยียวยาประกันสังคม พื้นที่สีแดงเข้ม ล็อตแรกเริ่มรับเงินเมื่อไหร่

เช็กที่นี่ เยียวยาประกันสังคม พื้นที่สีแดงเข้ม ล็อตแรกเริ่มรับเงินเมื่อไหร่
TNN ช่อง16
21 กรกฎาคม 2564 ( 08:10 )
358
เช็กที่นี่ เยียวยาประกันสังคม พื้นที่สีแดงเข้ม ล็อตแรกเริ่มรับเงินเมื่อไหร่

วันนี้ (21ก.ค.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงิน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขาจากเดิมที่ได้เห็นชอบไปแล้ว 

 

 

ส่วนอีก 3 จังหวัด ที่ ศบค.ได้มีประกาศเพิ่มเติม ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และอยุธยา นั้น ครม.ได้เห็นชอบให้ขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการโควิด เพิ่มเติมจาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด และจะนำกรอบวงเงินที่เพิ่มขึ้น นำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

 

 

มาตรการช่วยเหลือยังอยู่ใน 9 กลุ่มอาชีพ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตามที่ได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้  คือ 1. กิจการก่อสร้าง 2. กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3. กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 4. บริการด้านอื่นๆ 5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่ง และการขายปลีก 6. การซ่อมยานยนต์ 7. สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8. สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และ 9. สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 

 

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือแรงงาน ในระบบประกันสังคมแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

 

 

1.กลุ่มแรงงานตาม มาตรา 33 ในกิจการ 9 หมวด รัฐจะจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

 

 

2.ผู้ประกอบการหรือนายจ้างตามหลักการให้ความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือ ตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

 

 

3. ผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบ อาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อ ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือน ก.ค.2564 เพื่อรับความช่วยเหลืออัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ใน วันที่ 6 สิงหาคม 2564

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง