รีเซต

ศาลปกครองภูเก็ต ปักป้ายคุ้มครองชั่วคราว 'เกาะนุ้ยนอก' กระบี่

ศาลปกครองภูเก็ต ปักป้ายคุ้มครองชั่วคราว 'เกาะนุ้ยนอก' กระบี่
มติชน
23 มีนาคม 2565 ( 16:42 )
28
ศาลปกครองภูเก็ต ปักป้ายคุ้มครองชั่วคราว 'เกาะนุ้ยนอก' กระบี่

วันที่ 23 มีนาคม เจ้าหน้าที่ศาลปกครองภูเก็ต ลงพื้นที่เกาะนุ้ยนอก ม.3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ทำการปักป้ายคุ้มครองชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 นายจักรภพ กลิ่นหอม ผู้ครอบครองโฉนดที่ดิน และบริวาร ก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่า เผาต้นไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม เก็บหานำออกด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทหรือกระทำการอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และทิ้งสิ่งซึ่งเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้บนเกาะนุ้ยนอกไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

 

หลังจาก ก่อนหน้านี้ประชาชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊หลี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา รวม จำนวน 20 คน ยื่นฟ้องศาลปกครอง จ.ภูเก็ต ให้มีการคุ้มครองชั่วคราว พื้นที่เกาะนุ้ยนอก หลังจากพบว่า ขณะอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มีการออกเอกสารสิทธิครอบครองเป็นโฉนดที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ได้มีกลุ่มผู้ครอบครอง ทำการตัดโค่นต้นไม้ เผาป่า บนเกาะนุ้ยได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างพื้นที่กว่า 2 ไร่ ถูกเผาทำลาย

 

 

จนกระทั่ง เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา กรมที่ดิน มีคำสั่งเพิกถอน โฉนดที่ดินเลขที่ 12360 บนเกาะนุ้ยนอก ตำบลลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากตรวจสอบพบว่าโฉนดที่ดินเลขที่ดังกล่าว เนื้อที่ 5 ไร่ 2.3 ตารางวา ได้ออกไม่ตรงตามหลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 21 ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน โดยตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. 1 ดังกล่าว ตั้งอยู่บนเกาะปอ และได้ออกเป็น น.ส. 3 ก.เลขที่ 223 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปแล้ว และ โฉนดที่ดินฉบับดังกล่าว ซึ่งจังหวัดกระบี่ไม่ได้ประกาศกำหนดระวางดังกล่าวเป็นท้องที่เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยสภาพพื้นที่ที่ดินที่ขอออกโฉนดแปลงดังกล่าว มีสถานะเป็นเกาะ และปรากฏว่าไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2539 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 14 (3) จึงเป็นโฉนดที่ดินที่ออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของศาล และการดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ รวม จำนวน 13 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง