รีเซต

พาณิชย์ ไฟเขียวผู้ผลิต นำเข้าข้าวโพด 3.8 แสนตัน นาน 4 เดือน แก้ปัญหาอาหารสัตว์แพง

พาณิชย์ ไฟเขียวผู้ผลิต นำเข้าข้าวโพด 3.8 แสนตัน   นาน 4 เดือน แก้ปัญหาอาหารสัตว์แพง
ข่าวสด
11 เมษายน 2565 ( 19:20 )
27
พาณิชย์ ไฟเขียวผู้ผลิต นำเข้าข้าวโพด 3.8 แสนตัน   นาน 4 เดือน แก้ปัญหาอาหารสัตว์แพง

นายรังษี ไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา สมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ สมาคมชาวไร่มันสัปปะหลังแห่งประเทศไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ว่า

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบข้อตกลง WTO ในภาษี 0% ปริมาณ 380,000 ตัน นำเข้าได้ 4 เดือน คือตั้งแต่ เดือน เม.ย. -ก.ค. 2565 เท่านั้น ตามปริมาณความต้องการที่ยังคงขาดอยู่ โดยปกติความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อปีอยู่ที่ 7.95 ล้านตัน เฉลี่ยใช้ต่อเดือนอยู่ที่ 6.7 แสนตัน ดังนั้น ปริมาณความต้องการที่ยังคงขาดจึงมีปริมาณดังที่มีมติออกมาให้นำเข้า

 

โดยจะนำมติ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาอนุมัติช่วงหลังสงกรานต์ ก่อนที่จะ เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

 

“การนำเข้าดังกล่าวนั้น จะต้องอยู่ภายใต้กรอบ คือ ราคาอาหารสัตว์จะต้องไม่ปรับเพิ่มขึ้นและราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะต้องไม่ตกต่ำ โดยการรับซื้อจะต้องเฉลี่ยอยู่ที่ 12.50 บาท ซึ่งในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเงื่อนไขเบื้องต้นนี้ อีกทั้ง ยังจะต้องมีการติดตามสถานการณ์ในทุก 2 สัปดาห์ สำหรับการนำเข้าและราคาข้าวโพดรวมไปถึงราคาอาหารสัตว์ หากมีการผิดเงื่อนไขอาจจะมีการพิจารณายุติการนำเข้าได้”

 

ส่วนประเด็นการขอยกเลิกมาตรการ 3:1 ในที่ประชุมยังไม่มีมติใด โดยยังคงมาตรการเดิม คือ รับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน และนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ 1 ส่วน เหมือนเดิม เนื่องจากขณะนี้ ข้าวโพดหลังนากำลังทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีปริมาณข้าวโพดหลังนาออกสู่ตลาดอยู่ที่ 830,000 ตัน และผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็สามารถนำเข้าข้าวสาลีได้ตามมาตรการ 3:1 ได้ เหมือนเดินตามปกติ

 

สำหรับ สต๊อกวัตถุดิบภายในประเทศ พบว่า มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ 1.55 ล้านตัน ข้าวสาลี มีอยู่ปริมาณ 0.13 ล้านตัน ข้าวบาเล่ มีอยู่ 0.04 ล้านตัน ข้าวโพดหลังนามีอยู่ 0.83 ล้านตันที่จะออก และยังมีข้าวโพดที่นำเข้าจากเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา อยู่ที่ 0.71 ล้านตัน ภายใต้กรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA โดยสามารถนำเข้าได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม ภาษี 0%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง