คลัสเตอร์พ่อค้าพลอยลาม จันทบุรี ออกคำสั่ง งดออกเคหะสถาน 4 ทุ่ม-ตี 4 ยอดรวม 563 คนแล้ว

คลัสเตอร์พ่อค้าพลอยลาม จันทบุรี ออกคำสั่ง งดออกเคหะสถาน 4 ทุ่ม-ตี 4 ยอดรวม 563 คนแล้ว
มติชน
11 พฤษภาคม 2564 ( 23:59 )
48
คลัสเตอร์พ่อค้าพลอยลาม จันทบุรี ออกคำสั่ง งดออกเคหะสถาน 4 ทุ่ม-ตี 4 ยอดรวม 563 คนแล้ว

ผู้ว่าฯจันทบุรี ออกคำสั่ง ประกาศเคอร์ฟิว ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่ เวลา 22.00 – 04.00 น. ตั้งแต่ 13 – 31 พ.ค. 64 หลังโควิดยังระบาดไม่หยุด ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 563 รายแล้ว

 

 

เมื่อเวลา 21.00น. วันที่ 11 พฤษภาคม จังหวัดจันทบุรี โดย นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี ได้มีคำสั่ง ประกาศเคอร์ฟิว ออกประกาศ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี โดยขอความร่วมมือชาวจันทบุรี ให้งดออกจากเคหะสถานเวลา 22.00 – 04.00 น. ยกเว้นเหตุจำเป็น ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 พ.ค.

 

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี โดยเฉพาะใน กลุ่มคลัสเตอร์พ่อค้าพลอยชาวแอฟริกา และชาวไทย ภายหลังจากการคัดกรองเชิงรุก พบว่ายังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ จ.จันทบุรี ได้รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 1 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย

 


– จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและกลุ่มที่เฝ้าระวังอาการ ชาวไทย 19 ราย
– จากการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวแอฟริกา 13 ราย
ส่งผลทำให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อ ละลอกใหม่ 563 ราย รักษาหายแล้ว 196 ราย

จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัด จึงมีความจำเป็น ต้องบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาตรของโรค ให้เข้มข้นกว่าเติมและเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น จึงได้ออกคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ จ.จันทบุรี สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหาร / เครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 22.00 น. หรือนำกลับไปที่บ้าน การจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหาร หรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

 

 

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่นร้านเกม และสวนสนุก งดการให้บริการ

 

 

ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 22.00น. และให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

 

 

สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามจัดการแข่งขันกีฬา

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ จ.จันทบุรี งดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ การประกอบอาชีพ

 

 

ซึ่งจำเป็น ผู้เข้าออกเวรยาม หรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพิ่มความเข้มงวด เข้าตรวจพื้นที่ ตั้งด่านตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ จัดสายตรวจออกตรวจสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาตรของโรค เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ คำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 64 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง