รีเซต

ลุยต่อ 8 นโยบายสำคัญ หนี้-น้ำ-ยาเสพติด-ข้าว-สาธารณสุข

ลุยต่อ 8 นโยบายสำคัญ หนี้-น้ำ-ยาเสพติด-ข้าว-สาธารณสุข
TNN ช่อง16
5 พฤษภาคม 2567 ( 20:50 )
32
ลุยต่อ 8 นโยบายสำคัญ หนี้-น้ำ-ยาเสพติด-ข้าว-สาธารณสุข

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้ยืนยันความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาข้าวหอมมะลิ งานสาธารณสุข การแก้ปัญหายาเสพติดและหนี้นอกระบบ พร้อมเน้นย้ำถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามกรอบเวลา งบประมาณ การบูรณาการความร่วมมือ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนับเป็นการเยือนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครั้งที่ 4 ของนายกรัฐมนตรี โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมในคณะด้วย 


ในการพบปะประชาชนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินนโยบายสำคัญๆ ของรัฐบาล อาทิ


โครงการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต จะดำเนินการแล้วเสร็จและเงินจะถึงมือประชาชนภายในสิ้นปี 2567 นี้ 


การบริหารจัดการน้ำ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่มีปัญหาด้านน้ำอีกต่อไป


การพัฒนาข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาสายพันธุ์นี้ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น


งานด้านสาธารณสุข

รัฐบาลเน้นการดูแลประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผ่านการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข ด้วยการให้แพทย์ไปเยี่ยมเยียนดูแลประชาชนถึงบ้าน และการดูแล อสม. ซึ่งขณะนี้ทาง อสม. จะได้รับเงินตกเบิกจากการปรับอัตราค่าป่วยการที่เพิ่มจาก 1,000 บาทต่อเดือน เป็น 2,000 บาทต่อเดือนแล้ว


การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ด้วยการแยกผู้เสพออกจากชุมชน เพื่อนำไปบำบัดก่อนส่งคืนสู่ครอบครัว ส่วนผู้ค้ายาจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด พร้อมทั้งยึดทรัพย์เพื่อไม่ให้มีการนำไปสนับสนุนยาเสพติดได้อีก 


แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

รัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีมาตรการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้ปัญหานี้หมดสิ้นไป


อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องจับตามองเพิ่มเติม อาทิ:

- แนวทางการนำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลจริง

- กรอบเวลาและงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ ว่าจะสามารถทำได้ทันกำหนดหรือไม่ 

- การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จ

- การประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนโยบายต่างๆ เกิดผลในทางปฏิบัติ


ทั้งนี้ หากรัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง