รีเซต

รัฐอนุมัติ ช่วยค่าใช้จ่าย SMEs หนุนขายของบนออนไลน์

รัฐอนุมัติ ช่วยค่าใช้จ่าย SMEs หนุนขายของบนออนไลน์
TNN ช่อง16
24 สิงหาคม 2565 ( 09:51 )
70
รัฐอนุมัติ ช่วยค่าใช้จ่าย SMEs หนุนขายของบนออนไลน์

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือนางสาวรัชดา ธนาดิเรก ออกเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการเห็นชอบการเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการแบบ B-2-B (Business-to-Business) ผ่าน 3 แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ คือ Alibaba, Klang One และ Global Connect โดยทางรัฐ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อบริษัทต่อครั้ง รวมไม่เกิน 6 ครั้ง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายแรกเข้าและหรือค่าสมาชิกของแพลตฟอร์ม และเป็นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าการตลาด และค่าใช้จ่ายในการทำ Online Content ของแพลตฟอร์ม 


ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการ SMEs Pro-active ดำเนินการในระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2567) วงเงินโครงการรวม 500 ล้านบาท

ส่วนความจำเป็นที่ต้องเสนอเพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นเพราะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศได้ 

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงพาณิชย์จึงเสนอเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการค้าดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนงบเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จากเดิมที่โครงการสนับสนุนเฉพาะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางธุรกิจในต่างประเทศเท่านั้น

ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active อาทิ 1.เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 2.เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย 3.เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิตและหรือผู้ส่งออกสินค้าไทยที่มีประสบการณ์การส่งออก

ส่วนมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท นับจากปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมออนไลน์ คือ 1.เป็นสมาชิก Thaitrade.com ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม Cross-Border e-Commerce ของไทย ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2.หากไม่เคยส่งออก ผู้ประกอบการจะต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง