สอท.-สกญ.ในออสเตรเลียร่วมส่ง 55 คนไทยกลับบ้าน

สอท.-สกญ.ในออสเตรเลียร่วมส่ง 55 คนไทยกลับบ้าน
มติชน
20 มิถุนายน 2563 ( 08:28 )
43
สอท.-สกญ.ในออสเตรเลียร่วมส่ง 55 คนไทยกลับบ้าน
 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลียได้จัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 433 เพื่อนำคนไทยจำนวน 55 คน ออกเดินทางจากนครเพิร์ท เวลา 07.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น ไปยังกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเชีย เพื่อรับผู้โดยสารเพิ่มเติม โดยมีกำหนดถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.05 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันเดียวกัน
 
 
 
 
การจัดเที่ยวบินพิเศษ TG 433 นี้เป็นไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย โดยผู้โดยสารที่เดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยอาทิ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ และผู้ที่ถือวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว หรือวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นๆ ที่หมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุและไม่สามารถต่ออายุได้อีก โดย น.พ. ศักดิ์กิตติ บุณยนิตย์ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ โดยศาลบางส่วนของเที่ยวบินนี้ด้วยการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ fit-to-fly เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางกลับประเทศไทย
 
 
 
 
การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการนำคนไทยที่ตกค้างในต่างแดนและประสบปัญหาต่างๆ ให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย
 
 
 
 
สำหรับคนไทยในออสเตรเลียที่ยังคงประสงค์จะกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลียเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
 
 
 
 
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อสถานเอกอัครราขทูตฯ ที่ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 0402 735 642 หรือ 0429 597 191 หรือ Line ID: CBRCONSULAR
และสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 9241 2542-3 สายด่วน 0411 424 303
LINE ID: thaiconsulatesydney
 
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง