รีเซต

เรียนพยาบาล 2 ปีครึ่ง! สธ.เปิดโอกาสให้ ป.ตรี ทุกสาขา แก้ปัญหาขาดแคลน

เรียนพยาบาล 2 ปีครึ่ง! สธ.เปิดโอกาสให้ ป.ตรี ทุกสาขา แก้ปัญหาขาดแคลน
TNN ช่อง16
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 06:52 )
83
เรียนพยาบาล 2 ปีครึ่ง! สธ.เปิดโอกาสให้ ป.ตรี ทุกสาขา แก้ปัญหาขาดแคลน

กระทรวงสาธารณสุข เปิดโอกาสให้ผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เรียนหลักสูตรพยาบาลจบใน 2 ปีครึ่ง แก้ไขปัญหาพยาบาลขาดแคลน


นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบข้อเสนอจากสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสภาการพยาบาล ในการเสนอโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ภายใน 10 ปี หรือจำนวน 10,000 คน เฉลี่ยปีละ 2,500 คน โดยเปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มาศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์อีก 2 ปีครึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาพยาบาลขาดแคลน


โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2568 เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีปัญหาขาดแคลนพยาบาลในการดูแลประชาชน ซึ่งจากภาพรวมเฉลี่ยยังขาดแคลนอยู่ถึง 51,420 คน


ขณะที่ องค์การอนามัยโลก กำหนดสัดส่วนอยู่ที่ 1 ต่อ 270 ประชากร แต่พยาบาลไทยสัดส่วนเฉลี่ย 1 คนต้องดูแลประชากร 343 คน และยังมีปัญหาการกระจาย โดยมี 42 จังหวัด ที่สัดส่วนพยาบาลอยู่ 1 ต่อ 400 ประชากร และมีถึง 5 จังหวัด ที่มีสัดส่วนต่อประชากรจำนวนมาก ได้แก่ หนองบัวลำภู 1 ต่อ 712 คน //บึงกาฬ 1 ต่อ 608 คน //เพชรบูรณ์ 1 ต่อ 572 คน //กำแพงเพชร 1 ต่อ 571 คน และศรีสะเกษ 1 ต่อ 569 คน


นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่เรื่องการผลิตพยาบาล ยังมีอีกโครงการที่ ครม.มีมติเห็นชอบผลิตทีมหมอครอบครัว ซึ่งเป็นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 9 สาขา เพื่อไปประจำในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฯ พยาบาล ทันตแพทย์ชุมชน เภสัชกรชุมชน แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล นักจัดการฉุกเฉินชุมชน และนักวิชาการสาธารณสุข คาดจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 37,234 ล้านบาทในระยะเวลา 10 ปี เมื่อผลิตครบจะมีคนเข้าสู่ระบบราว 62,000 คน

ภาพจาก AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง