รีเซต

ชมวิวมุมสูง 'นครชางโจว' เมืองแห่งสายน้ำ

ชมวิวมุมสูง 'นครชางโจว' เมืองแห่งสายน้ำ
Xinhua
23 พฤษภาคม 2566 ( 17:12 )
45
ชมวิวมุมสูง 'นครชางโจว' เมืองแห่งสายน้ำ

สือเจียจวง, 23 พ.ค. (ซินหัว) -- ทิวทัศน์ส่วนหนึ่งของคลองใหญ่ (Grand Canal) หรือคลองขุดต้าอวิ้นเหอ ช่วงทอดยาวในเมืองชางโจว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ซึ่งเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองตามแนวสายน้ำของลำคลอง

คลองใหญ่ ซึ่งทอดตัวยาวกว่า 200 กิโลเมตรตัดผ่านเมืองชางโจว ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและรายล้อมด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายตามแนวคลอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง