ไปรษณีย์ไทย ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดสาขาทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทย ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดสาขาทั่วประเทศ
มติชน
19 เมษายน 2564 ( 06:59 )
89
ไปรษณีย์ไทย ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดสาขาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ โดยที่ทำการไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ และที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด จะเปิดให้บริการถึงเวลา 18.00 น. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วไป เปิดให้บริการถึงเวลา 17.00 น.

 

 

และที่ทำการไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า สนามบิน และปั๊มน้ำมัน จะเปิดให้บริการถึงเวลา 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนเป็นต้นไป

 

 

ทั้งนี้ เวลาทำหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์และเวลาที่เปิดให้บริการได้ที่ https://kbms.thailandpost.com/portal

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง