รีเซต

BEAUTY เผยปี 66 ขาดทุน 45.67 ลบ. ,บอร์ดเห็นชอบงดจ่ายเงินปันผล

BEAUTY เผยปี 66 ขาดทุน 45.67 ลบ. ,บอร์ดเห็นชอบงดจ่ายเงินปันผล
ทันหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2567 ( 09:06 )
17
BEAUTY เผยปี 66 ขาดทุน 45.67 ลบ. ,บอร์ดเห็นชอบงดจ่ายเงินปันผล

#BEAUTY #ทันหุ้น-บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ในปี 2566 ขาดทุน 45.67 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ขาดทุน 67.68 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 440.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.66% โดยสัดส่วนรายได้มีสัดส่วนรายได้จากร้านค้าปลีก 47.16% ต่างประเทศเท่ากับ 32.88% อีคอมเมิร์ซ 8.83% โมเดิร์นเทรด 8.24% เจเนอรัลเทรด 1.23% และอื่นๆ 1.66% 

 

อนึ่งการขายไปตลาดต่างประเทศบริษทัขายสินค้าส่ง และสำหรับ Same Store Sales Growth (SSSG) ปี 2566 เท่ากับ  21.03%

 

ส่วนผลดำเนินงานไตรมาส 4/66 ขาดทุน 25.52 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 107.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่ขาดทุน 12.32 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมในไตรมาส 4/66 เท่ากับ 98.58 ล้านบาท ลดลง 4.40% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานสำหรับปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุน และได้อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เม.ย. 2567 เวลา 13.30-16.00 น.ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง