12.2% ต่ำสุดในรอบ 22 ปี คสช. - รวมข่าว ที่เกี่ยวข้องกับ "12.2% ต่ำสุดในรอบ 22 ปี คสช."