โครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) - รวมข่าว ที่เกี่ยวข้องกับ "โครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)"