รีเซต

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.สธ. ดำรงตำแหน่ง บริหารระดับสูง 8 ราย - รวมข่าว ที่เกี่ยวข้องกับ "ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.สธ. ดำรงตำแหน่ง บริหารระดับสูง 8 ราย"