รีเซต

รอฟัง!พรุ่งนี้เอกชนชงแผนรีสตาร์ตธุรกิจ ลุ้นห้าง-ร้านอาหารเปิด 1 พ.ค.

รอฟัง!พรุ่งนี้เอกชนชงแผนรีสตาร์ตธุรกิจ ลุ้นห้าง-ร้านอาหารเปิด 1 พ.ค.
มติชน
19 เมษายน 2563 ( 10:53 )
183
รอฟัง!พรุ่งนี้เอกชนชงแผนรีสตาร์ตธุรกิจ ลุ้นห้าง-ร้านอาหารเปิด 1 พ.ค.

เอกชนชงแผนรีสตาร์ตธุรกิจ ต่อที่ประชุม ศบค. พรุ่งนี้ หวังเปิดให้บริการ 1 พ.ค. แบ่งเป็นกลุ่ม  3 สี คือ สีแดง-สีเหลือง และสีเขียว ลุ้นห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม เปิดตามปกติ สภาพัฒน์นัดแถลงผลประชุม 11 โมง ด้านเซ็นทรัล เตรียมเปิดเป็นเฟส

แหล่งข่าวจากภาคเอกชน เปิดเผยว่า ในพรุ่งนี้( 20 เมษายน) ที่จะมีการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ครั้งที่  2/2562 ซึ่งทีมของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มีนายกลินท์ สารสิน เป็นประธานกลุ่มศึกษาแนวทางภาคธุรกิจที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ จะเสนอแผนรีสตาร์ตธุรกิจให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.หรือสภาพัฒน์)  โดยจะมีทีมแพทย์ที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใน ศบค.ร่วมพิจารณาชี้ขาด ว่าจะเปิดแค่ไหน เพียงใด หลังจากมีการสิ้นสุดล็อกดาวน์ 30 เมษายนนี้ มีความหวังว่าภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจการในวันที่ 1 พฤษภาคม

อย่างไรก็ตามในการเปิดให้บริการต้องอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ เช่น แนวโน้มผู้ติดเชื้อ เป็นปัจจัยชี้ขาดหลัก ว่าจะคลายล็อกธุรกิจประเภทใดและพื้นที่ใดบ้าง เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกครั้งเหมือนประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น โดยสศช.นัดแถลงข่าวในเรื่องดังกล่าว โดยนายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศบค.เวลา 11.00 น.ที่สศช.

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะที่ปรึกษา ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนการเปิดธุรกิจใหม่ หลังสิ้นสุดการล็อกดาวน์ในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยในการจัดทำแผนหอการค้าฯร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนักวิชาการด้านระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดประเภทธุรกิจที่จะกลับมาเปิดบริการ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มพื้นที่จะกลับมาเปิดดำเนินการ (area base) โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มสีแดง-สีเหลือง และสีเขียว เบื้องต้นดูแลใน 6-7 กลุ่ม อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, สนามกีฬากลางแจ้ง, สนามกีฬาในร่ม/กลุ่มฟิตเนส, ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม, ผับ-บาร์, ห้องเกมรูม, ออฟฟิศให้เช่า และร้านค้าเฉพาะสินค้า เช่น ร้านเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างโฮมโปร

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาจะแบ่งประเภทธุรกิจ ว่าเป็นกลุ่มที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่ เช่น สนามมวยเป็นสนามกีฬา ควบคุมการใช้เสียงได้หรือไม่ เพราะการใช้เสียงหมายถึงการเปล่งเสียงออกมาจะมีน้ำลาย/สารคัดหลั่งที่แพร่กระจายออกมาด้วย เป็นต้น ซึ่งต้องดูว่าจะควบคุมอย่างไร หรือกรณีร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้ หากปฏิบัติตามมาตรการ เช่น การเว้นระยะห่างของโต๊ะ-เก้าอี้ หรือร้านที่เป็นห้องแอร์จะต้องมีระบบอากาศถ่ายเท มาตรการตรวจสอบวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์หน้ากากอนามัยป้องกันผู้มาใช้บริการ เป็นต้น

“สำหรับการจัดแบ่งโซน พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ปลอดภัย เช่น ใน 9 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ หรือในจังหวัดที่มีอัตราการแพร่เชื้อน้อย, สีเหลืองก็อาจเป็นพื้นที่มีการแพร่ในระดับสูงขึ้น และสีแดง จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก อย่างกรุงเทพฯ นนทบุรี หรือจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโซนพื้นที่นี้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การติดเชื้อ”

นายกลินท์เปิดเผยว่า ในการจัดประเภทธุรกิจที่จะกลับมาเปิดดำเนินการ เป็นการทำงานร่วมกับทีดีอาร์ไอและนักวิชาการระบาดวิทยา จะเสนอต่อเลขาธิการสศช.วันที่ 20 เมษายนนี้ โดยจะแบ่งเป็นสีเขียว-เหลือง-แดงเหมือนกัน ขึ้นกับว่าธุรกิจนั้นมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคได้หรือไม่ ขั้นตอนและระยะเวลาการเปิดอาจไม่พร้อมกันทั้งหมด เช่น พื้นที่แดงไม่ใช่จะปิดหมดเลย แต่อาจจะสามารถเปิดบริการธุรกิจกลุ่มสีเขียวได้ เช่น พวกร้านอาหาร แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เว้นที่ว่างโต๊ะหรือมีมาตรการป้องกันการระบาด เป็นต้น หรือพื้นที่สีเขียวจะเปิดธุรกิจใดได้บ้าง ก่อนหรือหลังก็ขึ้นกับมาตรการควบคุม

ด้านนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวทางเบื้องต้นแผนของเซ็นทรัลจะแบ่งเป็นเฟส ๆ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับมาตรการความสะอาด ปลอดภัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น การจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ การใช้บันไดเลื่อน การจัดที่นั่งในร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดช่วงเวลาพิเศษ หรือช่องทางการจ่ายเงินพิเศษให้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ตลอดจนการสต๊อกสินค้าให้พร้อมทั้งการสั่งซื้อออฟไลน์และออนไลน์ เป็นต้น โดยพร้อมเปิดให้บริการอีกคั้ง  แต่ต้องรอฟังแนวทางจากทางรัฐบาลอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนของห้างเซ็นทรัล สาขานครศรีธรรมราช ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกัน และการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด และยังมีจุดให้บริการดีลิเวอรี่ ซื้อกลับบ้าน การจัดระเบียบที่นั่งให้พนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้มีระยะห่างตามที่สาธารณสุขกำหนด พร้อมปฏิบัติตามประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทำให้ยังมีร้านค้าบางส่วนยังไม่ได้เปิดให้บริการ อาทิ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง