ผู้ว่าฯ-กาชาดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พื้นที่ห่างไกล

ผู้ว่าฯ-กาชาดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พื้นที่ห่างไกล
มติชน
22 มกราคม 2564 ( 12:50 )
25
ผู้ว่าฯ-กาชาดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พื้นที่ห่างไกล

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางฐิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมมอบถุงยังชีพและมอบเงินช่วยเหลือ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 

นางฐิติพร กล่าวว่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทางกาชาดได้มีการดำเนินงานดูแลผู้ป่วย ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย เข้ารับการรักษา สนับสนุนช่วยเหลือและติดตามดูแลผู้ป่วย แบบครบวงจรโดยทุกหน่วยงานบูรณาการ และระดมทรัพยากรร่วมกันในการทำงานให้บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมไปถึงการประสานความช่วยเหลือต่อเนื่อง ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอสนับสนุนงบอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาตามนัด ตลอดจนจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง