กทม.สั่งโรงเรียนในสังกัด เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19

กทม.สั่งโรงเรียนในสังกัด เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19
TNN ช่อง16
13 สิงหาคม 2563 ( 13:32 )
123
กทม.สั่งโรงเรียนในสังกัด เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (13ส.ค.63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีหนังสือให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดทดลองเรียนเต็มรูปแบบ (On-Site) โดยขอให้เข้มงวดเรื่องการติดตามตัว และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติของโรงเรียน พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และให้โรงเรียนรายงานผลติดตามการทดลองเรียนเต็มรูปแบบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรงอาหารของโรงเรียน ได้มีมาตรการทำความสะอาดอุปกรณ์ รวมถึงภาชนะในการรับประทานอาหาร เช่น หลังจากการล้างภาชนะ จะนำไปตากแสงแดด หรืออบด้วยตู้อบให้แห้งสนิท เพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วจัดเก็บอย่างมิดชิด

นอกจากนี้ ได้มอบหมายสำนักอนามัยร่วมกับสำนักการศึกษาจัดเตรียมแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียน โดยเพิ่มความเข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อดูแลการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามมาตรการรักษาความสะอาดของพื้นที่ การดูแลพฤติกรรมส่วนบุคคลของนักเรียน รวมถึงแนวทางการติดตามตัวนักเรียน เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและควบคุมโรคโควิด-19

อย่างไรก็ดี ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่จะร่วมเฝ้าระวังและประเมินการระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาสังกัด กทม. ที่เปิดทดลองเรียนเต็มรูปแบบ หากพบการระบาดของโรคโควิด-19 จะดำเนินการสอบสวนโรค ปิดห้องหรือระดับชั้นในสถานศึกษา 3 วัน เพื่อทำความสะอาดและประเมินแนวทางการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง